Nový európsky Bauhaus

Slovenské centrum dizajnu sa v máji 2021 stalo oficiálnym partnerom iniciatívy Nový európsky Bauhaus.

Nový európsky Bauhaus je významný environmentálny, hospodársky a kultúrny projekt Európskej komisie. ktorý vytvára priestor na dialóg s cieľom navrhovať spôsob života v budúcnosti, v ktorom sa spája umenie, kultúra, sociálne začlenenie, veda a technológie. Do našich životných priestorov vnáša Európsku zelenú dohodu (European Green Deal) a volá po spoločnom úsilí a spolupráci na budovaní krásnej, udržateľnej a inkluzívnej budúcnosti pre všetkých.

Slovenské centrum dizajnu si veľmi váži túto spoluprácu. Od uzatvorenia partnerstva sa zúčastňujeme pravidelných partnerských stretnutí, spoločne s partnermi z rôznych krajín spolupracujeme na prvom ročníku Ceny Nového európskeho Bauhausu, chystáme tiež naše vlastné aktivity, ktoré budú reflektovať ciele a zámery tejto dôležitej iniciatívy. O všetkom priebežne informujeme na našich sociálnych sieťach.

Aktivity súvisiace s týmto partnerstvom v SCD zastrešuje oddelenie INOLAB. Toto partnerstvo totiž významným spôsobom doplňuje a rozširuje aktivity INOLABu v intenciách udržateľnosti projektu Dizajn a inovácie a dáva nový rozmer témam, ktorým sa venujeme (napríklad výskum materiálov a témy udržateľnosti v dizajne a príbuzných odboroch).

S iniciatívou Manifest2020, prvým oficiálnym slovenským partnerom Nového európskeho Bauhausu, sme spolupracovali na príprave online prezentácie s názvom Nový európsky Bauhaus – vízia pre Slovensko (livestream sa konal 19. apríla 2021 o 15:00). Na tejto prezentácie boli bližšie predstavené ciele, ambície a nové myšlienky projektu, ako aj zaujímavé koncepty a projekty zo Slovenska. SCD na podujatí predstavilo aktivity výskumno-vývojového oddelenia INOLAB. Záznam z podujatia nájdete tu.

Viac informácií o Novom európskom Bauhause nájdete napríklad tu

Skip to content