Designum 2/2015

Vydavateľstvo
Slovenské centrum dizajnu, 2012

Online: Designum 2/2015

Rovnako ako pri príležitosti NCD 2013, väčšia časť časopisu Designum nahrádza katalóg súťaže. Znamená to, že v jeho prvej časti po úvode Kataríny Hubovej prinášame vyjadrenia porotcov súťaže a samotných dizajnérov k oceneným dielam, ako aj príspevky o Štefanovi Kleinovi, ktorý získal Cenu ministra kultúry SR a firme Novesta, a.s., Partizánske, ktorá bola ocenená ministrom hospodárstva SR. Tému sme rozšírili o tematické príspevky dvoch porotcov – Pavla Masopusta a Zuzany Šidlíkovej. V druhej časti časopisu sú uverejnené príspevky Heleny Veličovej o Cene Fóra dizajnu 2015, Jany Oravcovej o aktivitách Ústavu dizajnu FA STU, Zdena Kolesára o Bienále dizajnu v Saint Ètienne. O aktivitách Slovenského múzea dizajnu SCD v oblasti produktového dizajnu napísal Maroš Schmidt a v závere čísla nájdete tri príspevky o digitalizácii a štrukturálnych fondoch VŠVU.

Cena Fóra dizajnu 2015 / Helena Veličová
Najlepšou odmenou je pozvanie na stáž / Jana Oravcová
Čo je krása v dizajne? / Zdeno Kolesár
Zbierka produktového dizajnu v Slovenskom múzeu dizajnu SCD / Maroš Schmidt
Digitalizácia technologických procesov v dizajne na VŠVU / Alexandra Niczová, Adriena Pekárová, Maroš Schmidt

Viac o dizajnéroch v publikácii
Články v čísle