Designum 1/2018

Vydavateľstvo
Slovenské centrum dizajnu, 2018

Štruktúry odevov Andrey Vonkomerovej / Katarína Hubová
Impregnácia inštitúcií kvalitným dizajnom / Anna Ulahelová
Nová podoba domácností – geografický posun v zdravotnej starostlivosti / Paul Chamberlain
Ambiente 2018 a jeho rozmanité podoby / Jana Oravcová
Aarhus – mesto dizajnu – dizajn mesta / Zuzana Duchová
Karol Rosmány a jeho dielo v zbierkach múzea dizajnu / Gabriela Ondrišáková
Estetika zmeny / Michala Lipková
Úvahy nad dvomi publikáciami o Askoldovi Žáčkovi / Adriena Pekárová
Každý dizajnér je svojím spôsobom archivár. Rozhovor s historičkou dizajnu Leah Armstrongovou / Silvia Bárdová