Designum 1/2018

Vydavateľstvo
Slovenské centrum dizajnu, 2018

Online: Designum 1/2018

V rubrike Aktuálne píše Katarína Hubová o odevnej tvorbe Andrey Vonkomerovej. Anna Ulahelová pripravila rozhovor s Pavlínou Morháčovou a Braňom Matisom na tému vzťah grafického dizajnéra a inštitúcie. Paul Chamberlain reflektuje tému starnutia a pravdepodobného presunu zdravotnej starostlivosti seniorov z nemocníc do domáceho prostredia prostredníctvom objektov priateľských k starnúcej populácii. O tom, čo všetko ponúkol veľtrh spotrebného priemyslu Ambiente 2018 vo Frankfurte nad Mohanom sumarizuje článok Jany Oravcovej. Zuzana Duchová venuje pozornosť Európskemu hlavnému mestu kultúry 2017 Aarhusu z dvoch perspektív: mesta dizajnu a dizajnu mesta. Do rubriky Múzejne sme zaradili príspevok Gabriely Ondrišákovej o diele Karola Rosmányho v zbierkach Slovenského múzea dizajnu SDC. V časti Retrospektívne hodnotí Michala Lipková výstavu Estetika zmeny, ktorá mapuje 150 rokov existencie Universität für angewandte Kunst vo Viedni. Obsahom časti Teoreticky a prakticky je text Adrieny Pekárovej venujúci sa dvom publikáciám o Askoldovi Žáčkovi a rozhovor Silvie Bárdovej s historičkou dizajnu Leah Armstrongovou o dizajnérskom povolaní. Aj v tomto ročníku pokračujeme v prezentáciách písiem mladých slovenských písmarov. Využili sme nadpisové písma autorov: Kristíny Jandovej, Filipa Zajaca, Vojtecha Rumana, Zuzany Uhalovej.

Štruktúry odevov Andrey Vonkomerovej / Katarína Hubová
Impregnácia inštitúcií kvalitným dizajnom / Anna Ulahelová
Nová podoba domácností – geografický posun v zdravotnej starostlivosti / Paul Chamberlain
Ambiente 2018 a jeho rozmanité podoby / Jana Oravcová
Aarhus – mesto dizajnu – dizajn mesta / Zuzana Duchová
Karol Rosmány a jeho dielo v zbierkach múzea dizajnu / Gabriela Ondrišáková
Estetika zmeny / Michala Lipková
Úvahy nad dvomi publikáciami o Askoldovi Žáčkovi / Adriena Pekárová
Každý dizajnér je svojím spôsobom archivár. Rozhovor s historičkou dizajnu Leah Armstrongovou / Silvia Bárdová

Viac o dizajnéroch v publikácii