Paul Chamberlain

Autor

Paul Chamberlain je absolvent Kráľovskej akadémie umení v Londýne. Pôsobí ako profesor dizajnu na Sheffield Hallam University, kde riadi Výskumné centrum umenia
a dizajnu a podieľa sa na vedení interdisciplinárnej skupiny Lab4Living.

Publikácie

Designum 01/2018

Designum 1/2018

Slovenské centrum dizajnu
Prejsť na publikácie