Editoriál 01/2018

Rok 2018 sa stal pre mnohé kultúrne inštitúcie na Slovensku i v Českej republike príležitosťou pozrieť sa späť na storočie, ktoré uplynulo od založenia spoločného štátu. 100 rokov dizajnu bude i hlavný názov dlhodobej expozície, ktorú otvoríme v polovici tohto roka. Predstavíme v nej na predmetoch zo zbierok, ktoré budujeme v Slovenskom múzeu dizajnu, na osobnostiach a vzťahoch výber z dejín dizajnu na území Slovenska i jeho prepojenia na medzinárodnú scénu. Predovšetkým bude expozícia miestom, kde budeme môcť kedykoľvek ukázať nášmu i zahraničnému publiku hodnotu a typológiu dizajnu v jeho rozmanitých podobách od jedinečnosti autorských riešení po výrobky s priemyselným charakterom, navyše s hrdým dodatkom – „toto je dizajn, ktorý vznikal u nás“.

100 rokov dizajnu

Medzivojnová Škola umeleckých remesiel znamenala v mladej republike dôležitý demokratizačný prvok – priniesla nielen modernistické myslenie, ale aj príležitosť, aby sa prejavili mnohé mladé talenty, a nebojím sa povedať, že „odkaz ŠUR“ žil v našej krajine dlhé roky po tom, ako sa škola stala tabuizovanou témou našich kultúrnych dejín. Jej odkaz zachoval povedomie o profesionálnej práci umelcov a remeselníkov, slobodnom vyjadrení, nevyhnutnosti spolupráce i potrebe otvárať sa svetu. Výstava ŠUR-ky v priestoroch SNM na Bratislavskom hrade zavŕši dlhodobý výskum našej inštitúcie nadväzujúci na prácu historičky umenia Ivy Mojžišovej. Výstava prejde do ďalšieho roka, keď budeme celosvetovo oslavovať storočnicu Bauhausu. Pripomenie tak výročia hneď dve – 90 rokov od založenia ŠUR a 100 rokov od vzniku školy s podobnými princípmi, ktorá ovplyvnila kultúrne dejiny 20. storočia.

Naše pravidelné aktivity, samozrejme, pokračujú i počas organizovania týchto dvoch veľkých projektov. Národná cena za dizajn bude sledovať tentoraz trendy v oblasti komunikácie a ocení najlepšie projekty predchádzajúcich dvoch rokov. Výstavný cyklus v galérii dizajnu Satelit prinesie experiment mladých autorov a autoriek i niekoľko monografických výstav – tvorbu významného grafického dizajnéra Ľubomíra Krátkeho či v závere roka dizajnéra a pedagóga Štefana Kleina. Naša inšpiratívna knižnica, z ktorej zdrojov čerpali už stovky absolventov na svoje odborné práce, má naďalej otvorené dvere v našom sídle na Jakubovom námestí v Bratislave. Časopis Designum bude prirodzeným spoločníkom všetkých aktivít i čitateľov, ktorí majú záujem o trvalé kvalitné informácie. Aktuálne hodnotenie toho, čo sa práve deje v dizajne, prinesie náš nový formát – elektronická verzia časopisu, na ktorú sa osobne veľmi teším.

V tomto roku sa zameriavame aj na modernizáciu informačného systému o dizajne, ktorý bude obohatený o správu zbierok Slovenského múzea dizajnu, a pripravíme si podmienky na vytvorenie príťažlivého webového rozhrania. Zlepšiť prácu s informáciami je momentálne pre našu inštitúciu jednou z priorít – dostať správy o slovenskom dizajne ďalej do sveta, prehĺbiť poznanie dizajnu u nášho publika a vytvoriť atraktívne a súčasné spôsoby vzdelávania.

Rovnako medzinárodná spolupráca a prezentácia v zahraničí sa stala jednou z našich základných úloh. Výročia roka 2018 (nielen vznik ČSR, ale i 25. výročie vzniku SR) si pripomenieme na cestách – náš putovný projekt Hľadanie krásy a výstavu súčasného dizajnu predstavíme v siedmich mestách Európy. Významným úspechom v medzinárodnom kontexte je spolupráca s viedenským múzeom MAK, pripravujeme spoločné aktivity, ktoré by mohli znovu o niečo skrátiť vzdialenosť medzi Viedňou a Bratislavou.

Verím, že všetky naše aktivity v roku 2018, ktorých bude samozrejme oveľa viac, ako som spomenula, obohatia rozhľad návštevníkov, čitateľov a všetkých, ktorí hľadajú poznanie. My sa budeme snažiť a dúfame, že nájdeme len partnerov ochotných otvorene komunikovať.

Pléd – sveter z kolekcie Bubliny, 2013 – 2018. Realizácia Březí u Mikulova.