Designum 1/2017

Vydavateľstvo
Slovenské centrum dizajnu, 2017

Online: Designum 1/2017

Designum aj v roku 2017 (odhliadnuc od niektorých noviniek) pokračuje v zabehnutej obsahovej štruktúre. Aj v tomto čísle nájdete profilové rozhovory s dizajnérmi mladšej generácie. To, čo spája Mariána Laššáka, Andreu Ďurianovú  a Michaelu Chmelíčkovú v rozhovoroch od Zdena Kolesára, Jany Oravcovej a Lenky Bednárovej, je prekračovanie hraníc jednej disciplíny smerom k viacerým umeleckým odvetviam či trendom. Zameriavame sa aj na dve výstavné prezentácie Hľadanie krásy v príspevku od Zuzany Duchovej a Dialógy SK od Heleny Veličovej, ktoré pripravilo SDC pri príležitosti slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie. Čo všetko zahŕňa pojem motion dizajn vysvetľuje na pozadí druhého ročníka festivalu Muovo článok Pavly Pauknerovej Grafický dizajn v pohybe a čase. Blok Aktuálne uzatvára príspevok Kláry Pelouškovej o výstave Olgoj Chorchoj. Logika emócie v Moravskej galérii v Brne. V časti Múzejne venujeme pozornosť bratislavskej Škole umeleckých remesiel. Text Maroša Schmidta Ako sa rodila Farebná šeď je akousi poznámkou na okraj a dopĺňa koncepciu výstavy z pohľadu jedného z jej autorov. Jana Vaněka dizajnéra, ale aj publicistu, pedagóga, podnikateľa, reklamného stratéga pri príležitosti výstavy v SNM v Bratislave prezentuje príspevok Zoje Droppovej. Pod názvom Na vlne DIY predstavuje Silvia Bárdová publikáciu Nomadic Furniture 3.0, ktorej predchádzala výstava Nomadic Furniture 3.0. New Liberating Living? vo viedenskom múzeu MAK (2013). V časti Teoreticky a prakticky upriamujeme tematicky pozornosť nielen na to, ako je príroda inšpirujúca pre dizajnérov, ale aj nakoľko je dizajn ohľaduplný k životnému prostrediu. Aj o tom sú príspevky Miroslava Chovana Greendesign  a Zuzana Tončíkovej Design 3.

Nerád otravujem. Rozhovor s Mariánom Laššákom  / Zdeno Kolesár
S Andreou Ďurianovou o šperkoch a výstavnom dizajne / Jana Oravcová
Kreativita sa nedá žmýkať Lenka Bednárová 26 Dialógy SK. Malé a väčšie témy slovenského dizajnu / Helena Veličová
Kde je európska krása? / Zuzana Duchová
Grafický dizajn v pohybe a čase. O festivale Mouvo / Pavla Pauknerová
Olgoj Chorchoj: Logika emócie / Klára Peloušková
Škola, ktorá prinášala Európu do Bratislavy / Simona Bérešová
Ako sa rodila Farebná šeď / Maroš Schmidt
Jan Vaněk a civilizované bývanie pre každého. Výstava originálneho tvorcu v SNM / Zoja Droppová
Na vlne DIY. Nomádsky nábytok 1, 2 a 3.0 / Silvia Bárdová
Greendesign (alebo niekoľko mýtov o ekodizajne) / Miroslav Chovan
Dizajn 3.8 / Zuzana Tončíková
Písma čísla / Redakcia, David Chmela, Andrej Barčák a Andrej Čanecký

Viac o dizajnéroch v publikácii