bez fotografie

Pavla Pauknerová

Autor

Pavla Pauknerová pôsobí na Vysokej škole umeleckopriemyselnej v Prahe na Katedre teórie a dejín umenia. Venuje sa grafickému dizajnu a experimentálnym polohám súčasnej dizajnérskej praxe.