Editoriál 1/2017 Nielen v zelenej

Rok 2017 je rokom pripomínajúcim ruskú revolúciu (1917) a nesie sa v znamení zelenej farby.

Hoci by sa patrilo reagovať na toto výročie priam revolučne, budú to len nepatrné zmeny, pre ktoré sme sa rozhodli. Chceme vás ubezpečiť, že časopis Designum bude aj v tomto roku vychádzať v štandardnom mode s výnimkou niekoľkých aktualizácií. Tak ako pokračujeme v zabehnutej obsahovej štruktúre, nadväzujeme aj na niekoľkoročnú spoluprácu s firmou Antalis, ktorá nám dodáva kreatívny papier nielen na vnútro časopisu, ale výberom jednotlivých vhodných druhov určených na obálku (spolu s grafickým dizajnérom Matúšom Lelovským) sledujeme ich fungovanie v praktickom využití. K tohtoročným príspevkom k aktualizácii patrí aj spolupráca s Ateliérom typografie VŠVU, s ktorým sme sa rozhodli prezentovať v každom čísle časopisu štyri písma realizované študentmi pod vedením pedagógov Pala Bálika a Michala Tornyaia. Predstavujú tiež náš zámer poukázať na využitie nadpisových písiem v dizajnérskej praxi. Aj v tomto čísle nájdete profilové rozhovory s dizajnérmi mladšej generácie. To, čo spája Mariána Laššáka, Andreu Ďurianovú a Michealu Chmelíčkovú je prekračovanie hraníc jednej disciplíny smerom k viacerým umeleckým odvetviam či trendom. V rubrike Aktuálne prinášame reflexiu výstav, podujatí, festivalov, či dizajnérskych počinov. V tomto čísle sa zameriavame na dve výstavné prezentácie, ktoré pripravilo Slovenské centrum dizajnu pri príležitosti slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie. Oba projekty realizované predovšetkým pre zahraničné inštitúcie mohlo vidieť v galérii dizajnu Satelit aj domáce publikum. Čo všetko zahŕňa pojem motion dizajn vysvetľuje na pozadí druhého ročníka festivalu Mouvo článok Grafický dizajn v pohybe a čase. Blok Aktuálne uzatvára príspevok o výstave Olgoj Chorchoj. Logika emócie v Moravskej galérii v Brne, ktorá spolu s publikáciou vydanou pri tejto príležitosti prináša komplexný pohľad na dizajnérsku dvojicu Michal Froněk a Jan Němeček. V časti Múzejne venujeme pozornosť bratislavskej Škole umeleckých remesiel; tentoraz ide o zachytenie rôznych podôb jej medzinárodného pôsobenia. Text Ako sa rodila Farebná šeď je akousi poznámkou na okraj a dopĺňa koncepciu výstavy z pohľadu jedného z jej autorov. V Slovenskom národnom múzeu sa až do júla 2017 koná výstava Civilizované bývanie pre každého. Jan Vaněk (1981 – 1962). Táto putovná výstava, ako aj príspevok sprostredkúvajú prostredníctvom objavných poznatkov, exponátov a dokumentov komplexnejší pohľad na Jana Vaněka dizajnéra, autora výstavných riešení, ale aj publicistu, pedagóga, podnikateľa, reklamného stratéga. Pod názvom Na vlne DIY predstavujeme publikáciu Nomadic Furniture 3.0, ktorú vydalo viedenské múzeum MAK v nadväznosti na záujem o predchádzajúce dve časti Furniture 1 a Nomadic Furniture 2. Kniha, ktorej predchádzala výstava Nomadic Furniture 3.0. New Liberating Living? (MAK, 2013) súvisí s ďalšou vlnou záujmu o fenomén do-it-yourself ako určitej alternatívy k priemyselne vyrábanému nábytku a jej autori sústreďujú pozornosť na prepojenie histórie, teórie a praxe DIY dizajnu.

V časti Teoreticky a prakticky upriamujeme tematicky pozornosť nielen na to, ako je príroda inšpirujúca pre dizajnérov, ale aj nakoľko je dizajn ohľaduplný k životnému prostrediu, pretože zelená farba nemusí vždy znamenať ekologický prístup. Aj o tom sú príspevky Greendesign (alebo niekoľko mýtov o ekodizajne) a Design 3.8.

Milí čitatelia a čitateľky,

Pantone Colore Institute stavil na odtieň s interným číslom 15-0343, nazvaný Greenery (zeleň), ktorý by mal evokovať napríklad aj prebúdzajúcu sa jar, mladosť či sviežosť.

Nech sú konotácie zelenej akokoľvek kontroverzné, spolu so žltozeleným odtieňom Greenery, ktorá má byť podľa Pantone „odpoveďou na svetovú spoločenskú a politickú atmosféru a v neistom čase má priniesť upokojujúcu istotu,“ sa aj časopis Designum pokúsi prinášať po celý rok čerstvú energiu a túžbu po novom poznaní.