Newsletter

Dielo dizajnu

Irena Blühová, Speváčky – predvečerný spev (Jasenov), 1942, želatínová fotografia, Slovenské múzeum dizajnu
Irena Blühová, Speváčky – predvečerný spev (Jasenov), 1942, želatínová fotografia, Slovenské múzeum dizajnu

Speváčky – predvečerný spev (Jasenov), 1942

Irena Blühová (1904-1991) je známa najmä svojím príspevkom k medzinárodnému hnutiu sociálnej fotografie a štúdiom na najznámejšej modernistickej umeleckej škole Bauhaus v Dessau. Po návrate z Weimarskej republiky do Československa v roku 1933 ju jej túžba zlepšovať svoje fotografické zručnosti a nadobudnúť aj skúsenosti s filmom priviedli na bratislavskú Školu umeleckých remesiel. Tu v roku 1937-1938 študovala v ateliéri českého režiséra, etnografa a folkloristu Karola Plicku (1894-1987), známeho predovšetkým idylickými snímkami slovenských vidieckych regiónov, na ktorých dokumentuje ľudové piesne a zvyky.

Prejsť na dielo dizajnu

Osobnosti dizajnu

Vojtech Vilhan

Architekt, pedagóg, rečník, publicista Vojtech Vilhan sa narodil 14. júla 1926 vo Vrútkach. Vyrastal v rodinnom prostredí úzko prepojenom s tradíciami ochotníckeho divadelníctva, ktorému sa aj sám v detstve venoval. Študoval na reálnom gymnáziu v Žiline, neskôr aj na Vyššej škole staviteľskej v Prešove, kde ho významný slovenský scénograf Martin Brezina zasvätil do začiatkov priestorovej tvorby. Od roku 1962 viedol Vilhan na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave Školu architektúry II., paralelu oddelenia tzv. veľkej architektúry Dušana Kuzmu. Študenti architektúry sa tak mohli vzdelávať aj v oblasti tzv. malej architektúry, a teda získavať nové znalosti z odvetvia výstavníctva, úžitkovej a interiérovej tvorby. Pod Vilhanovým vedením ukončilo do roku 1988 štúdium viac ako 40 absolventov, medzi inými nechýbali ani architekt Ľubomír Brezina ml., Ján Bahna, Juraj Žilinčár, Dušan Voštenák či Karol Weisslechner. Lívia Pemčáková Fotografia: archív

Prejsť na profilPrejsť na profil

Designum

Designum 1/2024

Designum 1/2024

Slovenské centrum dizajnu

Designum 4/2023

Slovenské centrum dizajnu
Designum 3/2023 – obálka časopisu

Designum 3/2023

Slovenské centrum dizajnu
Designum 2/2023

Designum 2/2023

Slovenské centrum dizajnu
Prejsť na archív