Marián Čunderlík

Zameranie
grafik, maliar

Marián Čunderlík začal v roku 1946 študovať na Pedagogickej fakulte v Bratislave u Jána Mudrocha. Neskôr prešiel na Vysokú školu výtvarných umení, kde študoval u Ľudovíta Fullu až do Fullovho odchodu z VŠVU v roku 1952. Čunderlík oficiálne absolvoval v roku 1953. Od ukončenia vojenskej služby až do smrti bol v slobodnom povolaní. Zomrel za nevyjasnených okolností v roku 1983. Marián Čunderlík bol predovšetkým maliar a grafik. Na začiatku šesťdesiatych rokov sa zúčastňoval neoficiálnych ateliérových výstav – Konfrontácií. Patril ku kľúčovým predstaviteľom informelu na Slovensku a venoval sa aj monumentálnej tvorbe. Popri svojej voľnej tvorbe ilustroval, navrhoval plagáty, knižné obálky a aj drobnú grafiku. Princípy svojej voľnej tvorby uplatnil aj v úžitkovej grafike – dominantná je uňho štruktúra tvorená kombináciou rastru, maľby a niekedy aj maliarskeho gesta. Z nej sa vynárajú figurálne motívy alebo písmo, s ktorým pracoval voľne.

Zdroj: Ľubomír Longauer a kol.: Typografia a dizajn písma na Slovensku (Začalo sa to Cyrilom a Metodom), Slovart – VŠVU, Bratislava 2017.

Diela v zbierkach múzea dizajnu

Boris Pasternák: Čas bez lásky

Boris Pasternák: Čas bez lásky

Marián Čunderlík
Vydavateľstvo Tatran
Tlačiarenské závody Pravda, Žilina
Prejsť na diela
Skip to content