Newsletter

Dielo dizajnu

Klára Prešnajderová, Simona Bérešová, Sonia de Puineuf (eds.): ŠUR. Škola umeleckých remesiel v Bratislave 1928 – 1939. Bratislava: Slovenské centrum dizajnu a Slovart 2021, 433 s.
Klára Prešnajderová, Simona Bérešová, Sonia de Puineuf (eds.): ŠUR. Škola umeleckých remesiel v Bratislave 1928 – 1939. Bratislava: Slovenské centrum dizajnu a Slovart 2021, 433 s.

Publikácia ŠUR. Škola umeleckých remesiel v Bratislave 1928 – 1939

Publikácia predstavuje prvú verejnú výtvarnú školu na Slovensku, svojho času nazývanú aj bratislavský Bauhaus. Grafický dizajn knihy vytvorila Mária Rojko. Vo svojom návrhu vychádzala z autentických dokumentov Školy umeleckých remesiel a ich estetiky v štýle novej typografie.

Prejsť na dielo dizajnu

Osobnosti dizajnu

Stanislav Koreň

Dizajnér a sochár, ktorý pracuje výlučne s drevom. S remeslami a umeleckým rezbárstvom sa stretol najprv doma, v blízkosti historicky bohatého mesta Banskej Štiavnice, a venoval sa mu i v škole. Študoval na Štátnej československej priemyselnej škole v Banskej Štiavnici, a keď rezbárske oddelenie prešlo do Bratislavy (1951), pokračoval na Škole úžitkového priemyslu (ŠUP, 1951 – 1954) na oddelení rezbárstva u profesora Antona Drexlera. Hneď po skončení školy začal pracovať v ÚĽUV-e (1954) v oblasti výskumu rezbárskych tradícií a práce s drevom, kde sa neskôr, v roku 1969, stal vedúcim výtvarníkom a pôsobil tam až do roku 1984. Jeho tvorbu charakterizuje dokonalá znalosť materiálu – uprednostňuje domáce drevo z ovocných stromov s výraznou kresbou – čerešňu, slivku, ale aj orech, gaštan, lipu, topoľ, či smrek. Používa tradičné techniky – rezanie, dlabanie, brúsenie, ale využíva aj dostupné možnosti strojového opracovania dreva, predovšetkým sústruženie, kombinované techniky a frézovanie. V oblasti dizajnu sa venuje hlavne stolovacím súpravám – súborom mís, koreničiek, soľničiek, podnosov, lopárikov, svietnikov, dóz. Využíva jednoduché geometrické tvary. Ich štylizácia je vždy v súlade s funkciou. Drevo je v prírodnej farebnosti, aby vynikla jeho štruktúra, alebo je upravené lakovaním, morením. Vo voľnej interiérovej a exteriérovej plastike využíva príbuzné východiská. Katarína Hubová

Prejsť na profilPrejsť na profil

Designum

Designum 3/2023 – obálka časopisu

Designum 3/2023

Slovenské centrum dizajnu
Designum 2/2023

Designum 2/2023

Slovenské centrum dizajnu
Designum 1/2023 obálka

Designum 1/2023

Slovenské centrum dizajnu
Designum 4/2022 obálka

Designum 4/2022

Slovenské centrum dizajnu
Prejsť na archív