Newsletter

Akcie

Model Young Package 2024

online
1. 2. 2024 – 31. 12. 2024

MOUVO konferencia 2024

Technologické centrum Mikulandská UMPRUM
1. 3. 2024 – 2. 3. 2024

Týždeň slovenských knižníc v SCD

Knižnica SCD / Galéria dizajnu Satelit / Slovenské múzeum dizajnu
4. 3. 2024 – 10. 3. 2024

BOOK SWAP v SCD / Týždeň slovenských knižníc

Galéria dizajnu Satelit
7. 3. 2024 – 7. 3. 2024

Dielo dizajnu

Klára Prešnajderová, Simona Bérešová, Sonia de Puineuf (eds.): ŠUR. Škola umeleckých remesiel v Bratislave 1928 – 1939. Bratislava: Slovenské centrum dizajnu a Slovart 2021, 433 s.
Klára Prešnajderová, Simona Bérešová, Sonia de Puineuf (eds.): ŠUR. Škola umeleckých remesiel v Bratislave 1928 – 1939. Bratislava: Slovenské centrum dizajnu a Slovart 2021, 433 s.

Publikácia ŠUR. Škola umeleckých remesiel v Bratislave 1928 – 1939

Publikácia predstavuje prvú verejnú výtvarnú školu na Slovensku, svojho času nazývanú aj bratislavský Bauhaus. Grafický dizajn knihy vytvorila Mária Rojko. Vo svojom návrhu vychádzala z autentických dokumentov Školy umeleckých remesiel a ich estetiky v štýle novej typografie.

Prejsť na dielo dizajnu

Osobnosti dizajnu

Dezider Tóth

Známy slovenský konceptuálny umelec, ilustrátor a dizajnér Dezider Tóth študoval v rokoch 1962 – 1966 na Strednej škole umeleckého priemyslu u profesora Rudolfa Filu a v rokoch 1966 – 1972 na Vysokej škole výtvarných umení u profesorov Čemického a Matejku. Do roku 1991 pôsobil v slobodnom povolaní a počas celého obdobia normalizácie bol aktívnym účastníkom alternatívnej výtvarnej scény (v roku 1977 sa o neho začala zaujímať ŠTB a znepríjemňovala mu život). Od roku 1991 učí na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Dňa 6. mája 1997 vydal čestné prehlásenie, že sa stáva monogramistom a bude signovať svoje diela monogramom T. D.. Monogramista T. D. sa stal jednou z najvýraznejších postáv slovenského konceptuálneho umenia. V roku 2002 sa stal sa profesorom a v roku 2010 mu bola udelená cena Dominika Tatarku za jeho monografiu. Neoddeliteľnú súčasť jeho voľnej tvorby tvorí práca s písmom. Okrem nej sa venoval úžitkovej grafike, ilustroval a upravil vyše sedemdesiat kníh a omaľovánok pre deti. Navrhol plagáty, ilustroval divadelné bulletiny, pozvánky a inú drobnú grafiku. Svoju prácu vystavoval na desiatkach samostatných a na veľkom množstve kolektívnych výstav. Za typografiu získal aj ocenenia v súťaži najkrajšia kniha roka. Dezider Tóth a.k.a. Monogramista T. D. je jedným z najdôležitejších slovenských typografov prelomu tisícročí. Zdroj: Ľubomír Longauer a kol.: Typografia a dizajn písma na Slovensku (Začalo sa to Cyrilom a Metodom), Slovart – VŠVU, Bratislava 2017. Fotografia: Digitálna Bibiana

Prejsť na profilPrejsť na profil

Designum

Designum 4/2023

Slovenské centrum dizajnu
Designum 3/2023 – obálka časopisu

Designum 3/2023

Slovenské centrum dizajnu
Designum 2/2023

Designum 2/2023

Slovenské centrum dizajnu
Designum 1/2023 obálka

Designum 1/2023

Slovenské centrum dizajnu
Prejsť na archív