Newsletter

Dielo dizajnu

Klára Prešnajderová, Simona Bérešová, Sonia de Puineuf (eds.): ŠUR. Škola umeleckých remesiel v Bratislave 1928 – 1939. Bratislava: Slovenské centrum dizajnu a Slovart 2021, 433 s.
Klára Prešnajderová, Simona Bérešová, Sonia de Puineuf (eds.): ŠUR. Škola umeleckých remesiel v Bratislave 1928 – 1939. Bratislava: Slovenské centrum dizajnu a Slovart 2021, 433 s.

Publikácia ŠUR. Škola umeleckých remesiel v Bratislave 1928 – 1939

Publikácia predstavuje prvú verejnú výtvarnú školu na Slovensku, svojho času nazývanú aj bratislavský Bauhaus. Grafický dizajn knihy vytvorila Mária Rojko. Vo svojom návrhu vychádzala z autentických dokumentov Školy umeleckých remesiel a ich estetiky v štýle novej typografie.

Prejsť na dielo dizajnu

Osobnosti dizajnu

Marián Čunderlík

Marián Čunderlík začal v roku 1946 študovať na Pedagogickej fakulte v Bratislave u Jána Mudrocha. Neskôr prešiel na Vysokú školu výtvarných umení, kde študoval u Ľudovíta Fullu až do Fullovho odchodu z VŠVU v roku 1952. Čunderlík oficiálne absolvoval v roku 1953. Od ukončenia vojenskej služby až do smrti bol v slobodnom povolaní. Zomrel za nevyjasnených okolností v roku 1983. Marián Čunderlík bol predovšetkým maliar a grafik. Na začiatku šesťdesiatych rokov sa zúčastňoval neoficiálnych ateliérových výstav – Konfrontácií. Patril ku kľúčovým predstaviteľom informelu na Slovensku a venoval sa aj monumentálnej tvorbe. Popri svojej voľnej tvorbe ilustroval, navrhoval plagáty, knižné obálky a aj drobnú grafiku. Princípy svojej voľnej tvorby uplatnil aj v úžitkovej grafike - dominantná je uňho štruktúra tvorená kombináciou rastru, maľby a niekedy aj maliarskeho gesta. Z nej sa vynárajú figurálne motívy alebo písmo, s ktorým pracoval voľne. Zdroj: Ľubomír Longauer a kol.: Typografia a dizajn písma na Slovensku (Začalo sa to Cyrilom a Metodom), Slovart – VŠVU, Bratislava 2017.

Prejsť na profilPrejsť na profil

Designum

Designum 4/2023

Slovenské centrum dizajnu
Designum 3/2023 – obálka časopisu

Designum 3/2023

Slovenské centrum dizajnu
Designum 2/2023

Designum 2/2023

Slovenské centrum dizajnu
Designum 1/2023 obálka

Designum 1/2023

Slovenské centrum dizajnu
Prejsť na archív