Štefan Bednár

Zameranie
grafik, ilustrátor

Venoval sa maľbe, ilustrácií bol novinár, spisovateľ, komunistický funkcionár a propagandista, no ťažisková bola jeho práca v úžitkovej grafike. Začínal ako novinový kresliar, ktorý popri karikatúrach kreslil aj ilustračné typografické titulky. Navrhoval plagáty, knižné obálky (pre Spoločnosť priateľov krásnych kníh, Básnickú tvorbu Tranoscia, vydavateľstvo Slovenský spisovateľ), vytvoril značky (napr. Umelecká beseda Slovenska, 1945; výtvarné nakladateľstvo Tvar Bratislava, 1949), známky, bankovky a cenné papiere.

V rokoch 1915 – 1923 navštevoval ľudovú a meštiansku školu na Myjave. Študoval na Umeleckopriemyslovej škole v Prahe (1924 – 1927) a živil sa najmä ako novinový kresliar. V rokoch 1934-1936 bol na študijnom pobyte v Paríži. V roku 1939 sa presťahoval do Bratislavy, kde začal pracovať na Úrade propagandy. V roku 1944 sa zúčastnil na povstaní v Banskej Bystrici. Po krátkom pobyte v horách ho zatkli a uväznili až do konca vojny. V 1952 sa stal šéfredaktorom satirického časopisu Roháč. V roku 1959 mu udelili ocenenie Rad práce a v roku 1968 sa stal zaslúžilým umelcom.