Newsletter

Dielo dizajnu

Klára Prešnajderová, Simona Bérešová, Sonia de Puineuf (eds.): ŠUR. Škola umeleckých remesiel v Bratislave 1928 – 1939. Bratislava: Slovenské centrum dizajnu a Slovart 2021, 433 s.
Klára Prešnajderová, Simona Bérešová, Sonia de Puineuf (eds.): ŠUR. Škola umeleckých remesiel v Bratislave 1928 – 1939. Bratislava: Slovenské centrum dizajnu a Slovart 2021, 433 s.

Publikácia ŠUR. Škola umeleckých remesiel v Bratislave 1928 – 1939

Publikácia predstavuje prvú verejnú výtvarnú školu na Slovensku, svojho času nazývanú aj bratislavský Bauhaus. Grafický dizajn knihy vytvorila Mária Rojko. Vo svojom návrhu vychádzala z autentických dokumentov Školy umeleckých remesiel a ich estetiky v štýle novej typografie.

Prejsť na dielo dizajnu

Osobnosti dizajnu

Ferdinand Chrenka

Je všestranne aktívny ako priemyselný dizajnér, vysokoškolský pedagóg i ako vytrvalý propagátor a kurátor výstavných dizajnových podujatí. Má za sebou mnoho ocenení a úspešných projektov, ktoré vzbudili medzinárodný záujem. Absolvoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave na oddelení dizajnu u doc. Tibora Schottera roku 1986. Na svoju „materskú“ školu VŠVU sa vrátil na začiatku 90. rokov minulého storočia, kde pôsobí od roku 1993 ako vedúci Ateliéru industrial dizajnu. Jeho koncepcia výučby je postavená na projektoch spolupráce s domácimi aj zahraničnými priemyselnými podnikmi. Úspešné boli najmä projekty so slovenskými firmami Sandrik Berndorf a UniLight alebo zahraničnými Compaq, Ikea, Electrolux, naposledy LG Hi-Macs. Ako priemyselný dizajnér pracuje pre viaceré podniky, v poslednom desaťročí najmä pre Pastorkalt, a. s., Nové Zámky, Mora Slovakia a najmä Chiranu - Medical, a. s., Stará Turá. Získal viacero prestížnych ocenení, predovšetkým za dizajn stomatologických súprav (NCD 1999 a 2001, Design Prestige 1999 v Brne) ale aj chladiarenských samoobslužných zariadení (Slovak Gold 2001, Grand Prix Gastra 2005 a 2007, Slovak Gold Exclusiv 2007). Svoje skúsenosti a poznatky uplatňuje aj pri tvorbe a realizácii výstavných projektov, ktoré často prekračujú hranice krajín, propagujú dizajn a jeho kultúrne a sociálne aspekty. Spolupracoval napr. na študentských projektoch Dizajn do tmy a Dizajn pre bezdomovcov (s českou odborníčkou PhDr. Lenkou Žižkovou) alebo na koncepcii a realizácii medzinárodnej výstavy Design Match. Bol dlhoročným členom medzinárodnej poroty Design centra Českej republiky, a pôsobí aj v iných hodnotiacich tímoch (pre KEGA, ÚĽUV Bratislava). vedie ku kontinuálnemu pozitívnemu vývoju produktu.

Prejsť na profilPrejsť na profil

Designum

Designum 4/2023

Slovenské centrum dizajnu
Designum 3/2023 – obálka časopisu

Designum 3/2023

Slovenské centrum dizajnu
Designum 2/2023

Designum 2/2023

Slovenské centrum dizajnu
Designum 1/2023 obálka

Designum 1/2023

Slovenské centrum dizajnu
Prejsť na archív