Newsletter

Dielo dizajnu

Karol Guliš, kniha ABC pre zamračených, grafické riešenie: Vlastimil Herold, vydala Smena Bratislava, 1968, Slovenské múzeum dizajnu, foto: Adam Šakový
Karol Guliš, kniha ABC pre zamračených, grafické riešenie: Vlastimil Herold, vydala Smena Bratislava, 1968, Slovenské múzeum dizajnu, foto: Adam Šakový

Karol Guliš: ABC pre zamračených, dizajn Vlastimil Herold

Grafický dizajnér, animátor a ilustrátor Vlastimil Herold (1924-2004) sa narodil v českej rodine žijúcej na Slovensku, štúdium absolvoval v Čechách a svoju profesijnú tvorbu začal v Prahe. Potom sa presťahoval do Bratislavy, kde prežil veľkú časť svojho života. Popri animovaní filmov tvoril spočiatku kreslený humor, postupne aj knižnú grafiku, obalový dizajn, logotypy a značky, plagáty a tiež drobnú grafiku v podobe novoročeniek, ex librisov či voľnej ilustrácie. Grafickú úpravu knihy ABC pre zamračených od Karola Guliša spracoval celistvo. Počnúc prebalom s ilustráciou Adama a Evy, cez razbu postavy „ploštice“, ilustrácie postáv vypĺňajúcich priestor predsádok až po jednotlivé čiernobiele ilustrácie na začiatku každej kapitoly. Štylizované figúry vtipne vystihujú podstatu jednotlivých kapitol – fejtónov publikácie. Ide o kresby nadväzujúce na Heroldove charakteristické ilustrácie, ktoré tvoril na začiatku 60. rokov 20. storočia pre Knižný magazín.

Prejsť na dielo dizajnu

Osobnosti dizajnu

Stanislav Koreň

Dizajnér a sochár, ktorý pracuje výlučne s drevom. S remeslami a umeleckým rezbárstvom sa stretol najprv doma, v blízkosti historicky bohatého mesta Banskej Štiavnice, a venoval sa mu i v škole. Študoval na Štátnej československej priemyselnej škole v Banskej Štiavnici, a keď rezbárske oddelenie prešlo do Bratislavy (1951), pokračoval na Škole úžitkového priemyslu (ŠUP, 1951 – 1954) na oddelení rezbárstva u profesora Antona Drexlera. Hneď po skončení školy začal pracovať v ÚĽUV-e (1954) v oblasti výskumu rezbárskych tradícií a práce s drevom, kde sa neskôr, v roku 1969, stal vedúcim výtvarníkom a pôsobil tam až do roku 1984. Jeho tvorbu charakterizuje dokonalá znalosť materiálu – uprednostňuje domáce drevo z ovocných stromov s výraznou kresbou – čerešňu, slivku, ale aj orech, gaštan, lipu, topoľ, či smrek. Používa tradičné techniky – rezanie, dlabanie, brúsenie, ale využíva aj dostupné možnosti strojového opracovania dreva, predovšetkým sústruženie, kombinované techniky a frézovanie. V oblasti dizajnu sa venuje hlavne stolovacím súpravám – súborom mís, koreničiek, soľničiek, podnosov, lopárikov, svietnikov, dóz. Využíva jednoduché geometrické tvary. Ich štylizácia je vždy v súlade s funkciou. Drevo je v prírodnej farebnosti, aby vynikla jeho štruktúra, alebo je upravené lakovaním, morením. Vo voľnej interiérovej a exteriérovej plastike využíva príbuzné východiská. Katarína Hubová

Prejsť na profilPrejsť na profil

Designum

Designum 2/2024

Designum 2/2024

Slovenské centrum dizajnu
Designum 1/2024

Designum 1/2024

Slovenské centrum dizajnu

Designum 4/2023

Slovenské centrum dizajnu
Designum 3/2023 – obálka časopisu

Designum 3/2023

Slovenské centrum dizajnu
Prejsť na archív
Skip to content