Dielo dizajnu

Marián Ferko & David Ďurčák – Hra Quadrax, 1994

Legendárna hra Quadrax, vytvorená Davidom Ďurčákom a Mariánom Ferkom, v roku 1994 odštartovala množstvo úspešných rokov štúdia Cauldron. Toto štúdio bolo až do prerušenia svojich aktivít najstaršou komerčnou firmou v Čechách a na Slovensku, zameranou na vývoj počítačových hier. Má na svojom konte 19 vydaných hier.

Prejsť na dielo dizajnu

Osobnosti dizajnu

Marián Čunderlík

Marián Čunderlík začal v roku 1946 študovať na Pedagogickej fakulte v Bratislave u Jána Mudrocha. Neskôr prešiel na Vysokú školu výtvarných umení, kde študoval u Ľudovíta Fullu až do Fullovho odchodu z VŠVU v roku 1952. Čunderlík oficiálne absolvoval v roku 1953. Od ukončenia vojenskej služby až do smrti bol v slobodnom povolaní. Zomrel za nevyjasnených okolností v roku 1983. Marián Čunderlík bol predovšetkým maliar a grafik. Na začiatku šesťdesiatych rokov sa zúčastňoval neoficiálnych ateliérových výstav – Konfrontácií. Patril ku kľúčovým predstaviteľom informelu na Slovensku a venoval sa aj monumentálnej tvorbe. Popri svojej voľnej tvorbe ilustroval, navrhoval plagáty, knižné obálky a aj drobnú grafiku. Princípy svojej voľnej tvorby uplatnil aj v úžitkovej grafike - dominantná je uňho štruktúra tvorená kombináciou rastru, maľby a niekedy aj maliarskeho gesta. Z nej sa vynárajú figurálne motívy alebo písmo, s ktorým pracoval voľne. Zdroj: Ľubomír Longauer a kol.: Typografia a dizajn písma na Slovensku (Začalo sa to Cyrilom a Metodom), Slovart – VŠVU, Bratislava 2017.

Prejsť na profilPrejsť na profil

Designum

Designum 4/2022 obálka

Designum 4/2022

Slovenské centrum dizajnu
Designum 3/2022

Designum 3/2022

Slovenské centrum dizajnu

Designum 2/2022

Slovenské centrum dizajnu
Designum 1/2022

Designum 1/2022

Slovenské centrum dizajnu
Prejsť na archív