Typografia a dizajn písma na Slovensku – začalo sa to Cyrilom a Metodom – it All Began with Cyril and Methodius

Vydavateľstvo
VŠVU, 2013

Publikácia dokumentuje vývoj grafického dizajnu a výsledky práce grafických dizajnérov v oblasti typografie a tvorby písma na Slovensku. Zámerom autorov je sprostredkovať verejnosti bohatstvo našej tradície v tvorbe písma a jeho využívania. V rámci prezentovanej tvorby má verejnosť možnosť spoznať písmo z iného pohľadu, než na aký je zvyknutá – vnímať ho ako kultúrny fenomén, v jeho formálnej aj funkčnej rozmanitosti, môže sledovať historické štýlové premeny typografie či tvorivý prínos jednotlivých autorov k rozvoju tejto oblasti vizuálnej komunikácie.

Viac o dizajnéroch v publikácii