Type Directory

Peter Dawson
Tobias Frere-Jones
Vydavateľstvo
Thames & Hudson, 2019

Najkomplexnejší, najpraktickejší a najkrajší adresár typu, ktorý je usporiadaný podľa kategórie typov – Serif, Sans Serif, Display a Script – a zahŕňa všetky štýly v celej histórii. Type Directory ponúka viac ako 1 800 príkladov toho najlepšieho v typovom dizajne a zahŕňa takmer 600 rokov histórie dizajnu. Od klasík ako Garamond, Baskerville, Futura a Helvetica až po výstrednejšie nedávne výtvory ako Gotham a Filosofia obsahuje Type Directory svetelné profily najdôležitejších a najvplyvnejších typov písma, aké boli kedy vytvorené. Usporiadané podľa kategórie typov. Táto komplexná príručka obsahuje aj profily a rozhovory s poprednými dizajnérmi typov, ako aj inšpiratívne príklady grafických návrhov s použitím konkrétnych druhov písma.