Karol Ondreička

Zameranie
grafický dizajnér, typograf

Slovenský maliar, grafik a dizajnér Karol Ondreička pochádzal z Dubnice nad Váhom. V rokoch 1920 – 1927 študoval na Umeleckopriemyselnej škole v Prahe dekoratívnu maľbu. Po skončení štúdia pôsobil ako učiteľ kreslenia na rôznych školách. V rokoch 1936 – 1949 bol referentom pre ľudovú a umeleckú výrobu Štátneho ústavu pre zveľaďovanie živností v Martine, kde viedol kurzy pre umeleckých remeselníkov a ľudových umelcov a potom v rokoch 1949 – 1951 pôsobil ako umelecký vedúci bábkarských a divadelných dielní Matice slovenskej v Martine. V roku 1951 presídlil do Bratislavy, kde začal učiť na Fakulte architektúry a pozemného staviteľstva SVŠT v Bratislave, neskôr sa stal docentom (1954). Zomrel v roku 1961 v Bratislave pri práci v ateliéri.

Od roku 1932 sa venoval ilustrovaniu kníh. Pracoval pre Maticu slovenskú, nakladateľstvo U nás, Spolok svätého Vojtecha v Trnave, Jána Horáčka, Tatran a Slovenské nakladateľstvo detskej literatúry. Ilustroval a upravil niekoľko ročníkov detského časopisu Slniečko a jeden ročník časopisu Sršeň. Jeho knižné obálky sú často striedme, keď však písmo kreslil, zdôrazňoval jeho dekorativitu. Z jeho kreslených nápisov vynikajú najmä hlavičky pre časopis Slniečko.

Zdroj: Ľubomír Longauer a kol.: Typografia a dizajn písma na Slovensku (Začalo sa to Cyrilom a Metodom), Slovart – VŠVU, Bratislava 2017.

Fotografia: výskum Ľubomíra Longauera do publikácie Modernosť tradície – úžitková grafika po roku 1918 (Slovart, Bratislava, 2011)