Designum 6/2013

Vydavateľstvo
Slovenské centrum dizajnu, 2013

Online: Designum 6/2013

V úvode Designumu 6/2013 je článok o Štefanovi Kleinovi, ktorého úspechy vo vývoji aeoromobilu boli už medializované nielen u nás, ale aj v zahraničnej tlači. V ďalšom portréte Jana Oravcová pripomína Jozefa Bajusa, ktorý je v súčasnosti docentom na Oddelení textilnej tvorby a dizajnu na Buffalo State College v USA. Nina Gažovičová sa stretla s francúzskym dizajnérom ORA-ĬTOm, pracujúcim pre svetové spoločnosti a značky, Mária Hriešik Nepšinská predstavuje štúdio Pergamen a firmu Tuli s Michalom Staškom, ktorým sa podarilo získať Red Dot Design Award, ako aj českých dizajnérov zo štúdia KDOMÁŽIDLIBYDLÍ a Studio Koncern. Nina Bartošová sa vracia k podujatiu Včera predvčerom, k výstave v bratislavskej Cvernovke, príspevok zo Zvolena od Eleny Farkašovej hodnotí medzinárodnú súťaž študentských prác o Cenu Jindřicha Halabalu. Prvú časť uzatvára Dagmar Koudelková, a to pohľadom na nábytkovú tvorbu prezentovanú na minuloročnom Designbloku. V časti venovanej histórii prvý príspevok popisuje novú expozíciu vo viedenskom MAKu, a to obdobia rokov 1890 – 1938, druhý príspevok od Maroša Schmidta je výsledkom jeho bádania o minulosti družstva Mlaď Handlová. V teoretickom bloku Andrea Cséfalvay Kopernická hodnotí antológiu The Design History Reader a Sonia de Puineuf napísala recenziu publikácie Richarda Poulina Graphic Design + Architecture, A 20th-Century History. Designum uzatvárajú už tradične Správy o múzeu.

Editoriál / Ľubica Pavlovičová
Štefan Klein – Vizionár a pedagóg / Ivan Luknár
Vzdialené volania Jozefa Bajusa / Jana Oravcová
ORA-ÏTO – Na počiatku bolo logo / Nina Gažovičová
Čo znamená Red Dot Design Award / Mária Hriešik Nepšinská
Intímny rozmer priemyselnej architektúry / Nina Bartošová
Cena profesora Halabalu 2013 / Elena Farkašová
Ešte k Designbloku alebo čo nové v nábytku / Dagmar Koudelková
MAK – Viedeň po prelome storočí / Ľubica Pavlovičová
Ako sa šilo detstvo / Maroš Schmidt
Antológia dejín dizajnu / Andrea Cséfalvay Kopernická
Richard Poulin / Sonia de Puineuf
Správy o múzeu č. 14 / Maroš Schmidt
Summary / Rastislav Majorský

Viac o dizajnéroch v publikácii
Články v čísle