bez fotografie

Nina Gažovičová

Autor

Publikácie

Designum 6/2013. Grafická úprava, zalomenie Matúš Lelovský, Juraj Blaško

Designum 6/2013

Slovenské centrum dizajnu
Designum 5/2013

Designum 5/2013

Slovenské centrum dizajnu
Prejsť na publikácie