Designum 6/2012

Vydavateľstvo
Slovenské centrum dizajnu, 2012

Online: Designum 6/2012

Záverečné číslo roku 2012 prináša niekoľko pohľadov na produktový dizajn. V úvode predstavujeme  katedry dizajnu v Bratislave (VŠVU , FA STU) a na FU TU Košice. Do rubriky aktivity sme zaradili príspevky o minuloročných výstavách Designblok Praha a Dizajnvíkend, ako aj o stále prebiehajúcej prezentácii dizajnérov strednej a východnej Európy v izraelskom Holone, ktorá má názov Common Roots. Združenie Ostblok, jeho ambície a plány predstavil Majo Lukáč. Do časti Osobnosti Zdeno Kolesár pripravil profil Jozefa Gašparíka a Zuzana Šidlíková Borisa Klimeka. O predaji autorského dizajnu na internete a jeho špecifikách napísala Saša Šmidáková (SAShE.sk) a o spolupráci dizajnérov s firmou TULI Ľubica Pavlovičová. Do rubriky Retrospektívne sme zaradili príspevky o histórii gramofónov a slovenskej nábytkovej produkcii v medzivojnovom období. Soňa G. Lutherová poskytla Designumu článok o Antropológii dizajnu a hlavný editor čísla Zdeno Kolesár napísal inšpiratívnu recenziu knihy Jana Michla: Funkcionalismus, design, škola, trh.

Editoriál / Zdeno Kolesár
Industrial a art dizajn na VŠVU / Martin Bu
Dizajn na Fakulte architektúry STU / Peter Paliatka
Katedra dizajnu FU TU v Košiciach / Zuzana Labudová
Vystavujeme produktový dizajn/Dizajnvíkend a Designblok / Ľubica Pavlovičová
Common Roots / Adam Štěch
S retrom opreteky / Marián Lukáč
K dizajnérskej tvorbe Jozefa Gašparíka / Zdeno Kolesár
Boris Klimek: odkrývanie príbehov / Zuzana Šidlíková
Špecifiká predaja autorskej tvorby v priestore slovenského internetu / Saša Šmidáková
Od Sacca po TULI / Ľubica Pavlovičová
Zabudnutá éra zvukového záznamu / Michal Tokovský
Nábytková produkcia na Slovensku v medzivojnovom období / Mária Gmitrová
Antropológia dizajnu / Soňa Gyárfáš Lutherová
Jan Michl: Funkcionalismus, design, škola, trh / Zdeno Kolesár
Čo sme našli v Satelite / Maroš Schmidt
Múzeum dizajnu, 8. časť / Eliška Mazalanová
INFOBOX / redakcia
SUMMARY / Ľubica Kachničová

Viac o dizajnéroch v publikácii
Články v čísle