Designum 5/2013

Vydavateľstvo
Slovenské centrum dizajnu, 2013

Online: Designum 5/2013

Designum 5 prináša zhodnotenie Bratislava Design Weeku a pražského Designbloku. Stručný prehľad o BDW, ktorý okrem výstavných prezentácií ponúkal mnoho ďalších formátov približuje text Potulky s dizajnom alebo Mesto naplno!. Vzhľadom na rozsah a bohatú štruktúru BDW časopis venoval pozornosť takým projektom, ktoré priniesli zaujímavé prístupy v prezentovaní dizajnu. Medzi ne patrí prvá samostatná aukcia súčasného dizajnu, ktorú predstavujeme v článku Slovenský dizajn v aukcii,1 po prvé… Príspevok Mr. Zero prináša rozhovor členiek združenia trivjednom, ktoré pripravili samostatnú výstavu Emila Drličiaka. Výstava Made in Czechoslovakia. Shoeast na Bratislava Desig Week predstavila zbierku topánok vyrobených počas rokov 1945 – 1989. Jednou zo zahraničných prezentácií dizajnu na BDW bola výstava Brilliant by Design. Jej kurátor Petr Nový v článku O magickom spojení Česka, skla a porcelánu sa zamýšľa nad jej koncepciou. Hodnotenie pražského festivalu prináša článok Designblok ´13. Od ikon k talentom. Nasledujúce články Nemecký dizajn v Prahe – minulosť, Pražský Equal design festival alebo prístupový dizajn v praxi prinášajú pohľad na niekoľko pozoruhodných výstav mimo hlavných centier konania Designbloku. Mimoriadny záujem v kruhoch odbornej verejnosti vzbudila výstava Obrazy a predobrazy v Mestskej knižnici GHMP. Aktivity SCD približuje text Jasny Gaburovej o výstave Módu nezastaviš. Tvorbe Zdeňka Rossmanna v kontexte dejepisu grafického dizajnu sa venuje článok Sonie de Puineuf. Ulica pre všetkých predstavuje projekt SCD, príspevok Druhá koža. Súčasné aspekty denimu sa zaoberá problematikou dizajnu džínsov Časopis už tradične uzatvára text Elišky Mazalanovej Správy o múzeu č. 1.3

Editoriál / Jana Oravcová
Potulky s dizajnom alebo Mesto naplno! / Ľubica Pavlovičová
Slovenský dizajn v aukcii, po prvé…  / Nina Gažovičová
Mr. Zero / trivjednom
Made in Czechoslovakia – SHOEAST na Bratislava Design Week / Zuzana Šidlíková
Výstava Brilliant by Design – O magickom spojení Česka, skla a porcelánu / Petr Nový
Designblok ’13. Od ikon ku talentom / Jana Oravcová
Nemecký dizajn v Prahe – minulosť / Ľubica Pavlovičová
Pražský Equal design festival alebo prístupný dizajn v praxi / Ludmila Boháčová
Obrazy a predobrazy / Jana Oravcová
Módu nezastavíš / Jasna Gaburová
Grafický dizajnér arch. Zdeněk Rossmann, jeho tvorba a umelecké presvedčenie / Sonia de Puineuf
Ulica pre všetkých / Katarína Hubová, Nina de Gelder
Druhá koža – súčasné aspekty denimu / Andrea Cséfalvay Kopernická
Správy o múzeu č. 13 / Eliška Mazalanová
Summary / Rastislav Majorský

Viac o dizajnéroch v publikácii
Články v čísle