Designum 4/2017

Vydavateľstvo
Slovenské centrum dizajnu, 2017

Online: Designum 4/2017

V rubrike Aktuálne prezentujeme práce Tomáša Gabzdila Libertínyho, Lucie Lehrer Karpitovej a Maroša Barana. V bloku o Národnej cene za dizajn prinášame rozhovory s predsedom medzinárodnej poroty súťaže Národná cena za dizajn 2017 a jej víťazmi rôznych kategórií. Texty Dobrý dizajn pre zlý svet od Kláry Pelouškovej a Chlieb a hry od Silvie Bárdovej reflektujú zahraničné prehliadky: Designblok 2017 konajúci sa v Prahe a Dutch Design Week v Eindhovene. Do rubriky Múzejne sme zaradili príspevok Maroša Schmidta Limuzína Tatra 603 X a snívanie o slovenskom coupé a Klára Prešnajderová píše o nových skutočnostiach v súvislosti s prvým umeleckopriemyselným múzeom v Bratislave. V časti Retrospektívne venuje Ladislav Zikmund-Lender pozornosť výstave Franka Lloyda Wrighta v MoMA. Dizajnový aktivizmus je témou, ktorej sa na pozadí kritických postojov mnohých zahraničných dizajnérov a ich publikovaných textov venuje Miroslav Chovan. Obsahom časti Teoreticky a prakticky je aj text Tibora Uhrína Tradičné verzus digitálne. Remeslo ako sprostredkovaná zručnosť, ktorý sa venuje novým technologickým prístupom spracovania materiálov. Pozornosť chceme upriamiť aj na použité písma autorov Davida Kalatu, Michala Chrastinu, Mareka Chmiela, Zuzany Uhalovej, ktoré prezentujeme v praktickom využití tohto čísla Designumu.

Tomáš Gabzdil Libertíny Na ceste za poetickejšou výpoveďou o dizajne a umení / Lukáš Jeník
Priemyselná dizajnérka Lucia Lehrer / Helena Veličová
S Marošom Baranom O príbehoch, premenách a novej (tvorivej) etape / Lenore Jurkyová
Národná cena za dizajn 2017 / Jana Oravcová
Eduard Toran Cena za kultúrny prínos v oblasti dizajnu / Ľubica Pavlovičová
Dobrý dizajn pre zlý svet / Klára Peloušková
Chlieb a hry Designbloku / Silvia Bárdová
Limuzína Tatra 603 X a snívanie o slovenskom coupé / Maroš Schmidt
Nové skutočnosti o prvom umeleckopriemyselnom múzeu v Bratislave / Klára Prešnajderová
Lekcie z Wrighta v MoMA Ladislav / Zikmund-Lender
Design activism (dizajnový aktivizmus) / Miroslav Chovan
Tradičné verzus digitálne Remeslo ako sprostredkovaná zručnosť  / Tibor Uhrín

Viac o dizajnéroch v publikácii