Tomáš Gabzdil Libertíny

Zameranie
dizajnér

Tomáš Gabzdil Libertíny (1979) študoval na Technickej univerzite v Košiciach (1999 – 2001), na University of Washington, USA (2001 – 2002), Slippery Rock University, USA (2003). Bakalársky stupeň štúdia ukončil na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (2002 – 2003) a magisterský titul získal na Design Academy Eindhoven (2004 – 2006). V súčasnosti žije a tvorí v Rotterdame. Jeho práce sa nachádzajú v mnohých zbierkach, príkladom je Museum of Modern Art v New Yorku, kde jeho diela boli prezentované na výstavách: Action! Design Over Time, 2010 / 2011, Applied Design, 2013 / 2014.

NCD diela

The Honeycomb Vase “made by bees”

The Honeycomb Vase “made by bees”

Tomáš Gabzdil Libertíny
Tomáš Gabzdil Libertíny
Prejsť na diela

Súvisiace publikácie

Prejsť na publikácie