Písma čísla Designum 4/2017

Aj v tomto čísle Designumu predstavujeme písma, ktoré vznikli v Ateliéri typografie Katedry vizuálnej komunikácie VŠVU v Bratislave pod vedením Pala Bálika a Michala Tornyaia. Redakcia sa usiluje písma slovenských písmarov nielen prezentovať, ale priblížiť širšej verejnosti ich aplikáciu priamo v praktickom využití.

ALT Helvetika ALT Helvetika

Experiment skúma jednotlivé úrovne čitateľnosti, pri ktorých dochádza ku konštrukčným zmenám jednotlivých znakov. Môže tak vytvárať nové otázky na poli grafického dizajnu a tvorby písma, ako aj v rámci kognitívnej psychológie. Písmo vzniklo ako diplomová práca na Vysokej škole výtvarných umení na tému Čitateľnosť a zrozumiteľnosť.

Autor: David Kalata

Chrastina Chrastina Chrastina

Aké obmedzenia na nás kladú naše zdanlivo nelimitované nástroje? Písmo Chrastina skúma hranice bézierovej krivky použitím minimálneho počtu bodov. Obsahuje tri textové rezy a k nim priradené italiky, v ktorých princíp minimálneho počtu bodov dosahuje hranicu. Niektoré znaky v italikách obsahujú iba jeden bod. Písmo je vergeľ. Jazyk je vírus.

Autor: Michal Chrastina

Toolbox Pointed Pen

Toolbox je trojčlenná rodina skriptových písiem, ktoré zdieľajú spoločnú konštrukčnú kostru. Rezy sa vzájomne líšia kontrastom ťahu imitujúceho tri písacie nástroje, prípadne 3 modely kontrastu, ktoré v dizajne písma rozlišujeme – pero so širokým hrotom (translačný kontrast), ostré pierko (expanzný kontrast) a štetec (rotačný kontrast).

Guma

Písmo vzniklo tak trochu ako vedľajší produkt práce na vizuálnej identite festivalu Multiplace. Tvaroslovím prekvapivo pripomína gumovú hmotu. Prevládajú oblé tvary, vnútorné priestory písmen sú redukované na minimum alebo úplne chýbajú, takže sa podobajú nafúknutej gumovej hračke.

Autor: Marek Chmiel

Voajér

Voajér je základný rez textového písma, ktoré je primárne určené na dlhšiu sadzbu, hlavne v knižnej beletrii. Beletria je pre mňa istým spôsobom voyerizmus – odtiaľ je odvodený názov. Svojím zámerne nevyváženým kontrastom vytvára hravý dojem nestálosti, chybnej, rozpitej tlače, čo písmu dodáva trochu retro nádych. Verzálky sú tiež značne výraznejšie, aby z dlhších textových blokov vystupovali do popredia. Písmo vzniklo v školskom roku 2016/2017 ako súčasť bakalárskej práce.

Autorka: Zuzana Uhalová

Súvisiace diela

Prejsť na diela