Designum 3/2018

Vydavateľstvo
Slovenské centrum dizajnu, 2018

Online: Designum 3/2018

Rok 2018 zahŕňa viacero okrúhlych výročí dejinných udalostí (1938, 1948, 1968), ktoré zasiahli do osudov mnohých Čechov a Slovákov. Uzatvára ich 100. výročie založenia Československej republiky, ktorému je venované toto číslo. V časti Aktuálne ich predstavujeme Borisa Klimeka a Matúša Opálku, absolventov pražskej UMPRUM, ktorí v Čechách vedú svoje firmy zamerané na produktový dizajn. Markétu Novákovú zase zlákalo štúdium keramiky na bratislavskej Vysokej škole výtvarných umení, kde pôsobí dodnes. Lukáš Pilka sa zamýšľa nad 28. ročníkom medzinárodného bienále grafického dizajnu Brno 2018 a jeho ďalším smerovaním. Kurátori Slovenského múzea dizajnu pripravili z jeho zbierok výber produktov pripomínajúcich spoločnú priemyselnú produkciu, ktorý je zároveň odkazom na novú výstavu 100 rokov dizajnu v Slovenskom múzeu dizajnu v Hurbanových kasárňach v Bratislave. K Česko-slovenskej / Slovensko-českej výstave v Slovenskom národnom múzeu sa vracia v recenzii Poloplný alebo poloprázdny pohár? historik Roman Holec. Marta Sylvestrová, kurátorka Moravskej galérie v Brne, spomína v príspevku Česko-slovenské stretávania na Bienále v Brne na prvých slovenských ocenených účastníkov. Rubriku Retrospektívne uzatvára text Martina Pecinu Rituálne typotance okolo legendy menom Prim, v ktorom sa venuje sporu o logo hodiniek Prim. V časti Teoreticky a prakticky Simona Bérešová recenzuje knihu Bauhaus a Československo a Jana Oravcová výpravnú publikáciu kolektívu autorov Design v českých zemích 1900 – 2000.

Rád sa vraciam do detstva. Rozhovor s Borisom Klimekom / Petra Polláková
Nie je dôležité, kde tvorím. Rozhovor s Markétou Novákovou / Jana Oravcová
Využiť svietidlo inak. Rozhovor s Matúšom Opálkom / Lenore Jurkyová
Posledné staré bienále / Lukáš Pilka
Česi, Slováci a dizajn / Katarína Hubová, Simona Janišová, Adriena Pekárová, Maroš Schmidt, Zuzana Šidlíková
Poloplný alebo poloprázdny pohár? / Roman Holec
Česko-slovenské stretávania na Bienále v Brne / Marta Sylvestrová
Rituálne typotance okolo legendy menom Prim / Martin Pecina
Bauhaus a Československo / Simona Bérešová
Storočie dizajnu na českom území / Jana Oravcová
Písma čísla / Redakcia, Lukáš Kollár, Lucia Šohajdová

Viac o dizajnéroch v publikácii
Lucia Šohajdová
Lukáš Kollár