Roman Holec

Autor

Roman Holec je vedeckým pracovníkom Historického ústavu SAV a profesorom histórie na Katedre slovenských dejín FF UK v Bratislave. Zaoberá sa dejinami „dlhého” 19. storočia s presahom do roku 1945 a so špecializáciou na hospodárske a sociálne dejiny.

Publikácie

Designum 3/2018

Slovenské centrum dizajnu
Prejsť na publikácie
Skip to content