bez fotografie

Sylvestrová Marta

Autor

Marta Sylvestrová študovala dejiny umenia a históriu na Masarykovej univerzite v Brne. Pracuje v Moravskej galérii Brno ako kurátorka zbierky grafického dizajnu a v rokoch 2000 – 2010 bola zároveň kurátorkou Bienále Brno. V roku 2002 viedla medzinárodný projekt Identita/Integrita – Brno, hlavné mesto vizuálnej komunikácie 2002, s podporou EU Culture 2000. Venuje sa súčasnej plagátovej tvorbe, grafickému dizajnu a výskumu vizuálnej identity totalitných režimov.

Skip to content