Designum 3/2017

Vydavateľstvo
Slovenské centrum dizajnu, 2017

Online: Designum 3/2017

V časti Aktuálne prezentujeme mladých dizajnérov Barboru Peuchovú (Jana Oravcová) , Tomáša Kompaníka (Michala Lipková) a Zuzanu Némethovú Serbákovú (Helena Veličová). Zdeno Kolesár sa v príspevku Vízie digitálneho humanizmu zamýšľa nad druhým ročníkom Vienna Biennale. Na Vienna Biennale nadväzuje aj rozhovor Kláry Prešnajderovej s riaditeľom MAK-u Christophom Thunom-Hohensteinom. Andrej Jaroš vo svojom príspevku reflektuje festivaly – Dni architektúry a dizajnu a Bratislava Design Week. Aj Wej-wejova vlna. Pozícia keramiky v súčasnej svetovej tvorbe je príspevok Petry Pollákovej o výstave Otisky vědění. Řeč keramiky, ktorá sa konala v Národnej galérii v Prahe. V texte Rona 2017 Adriena Pekárová prostredníctvom zakladateľských osobností, ale aj dizajnérov, ktorí formovali jej históriu, pripomína 125. výročie založenia sklárne v Lednických Rovniach. Adam Štěch v príspevku Ernest Fooks a iná moderna predstavuje osobnosť bratislavského rodáka, architekta Ernesta Fooksa, ktorý absolvoval európske školenie a v štyridsiatych rokoch odišiel do Austrálie. V časti teoreticky a prakticky, okrem recenzie knihy Lady Hubatovej-Vackovej a Ivy Knoblochovej zameranej na dizajnérsku tvorbu Václava Ciglera, prinášame dva teoretické texty. Silvia Bártová sa venuje nomádskemu dizajnu v kontradikcii s luxusom a Miroslav Chovan reflektuje tému logiky v dizajne. Zároveň vás chceme upozorniť na súčasť obsahu vydania Písmo čísla, v ktorej vám prinášame praktické ukážky nadpisových písiem študentov Ateliéru typografie z Katedry vizuálnej komunikácie VŠVU v Bratislave.

S Barborou Peuchovou o zodpovednom prístupe k móde / Jana Oravcová
Tomáš Kompaník: Nebojte sa robiť „kraviny“ / Michala Lipková
Dizajnérka obuvi a jej značka Zuzana Serbák / Helena Veličová
Vízie digitálneho humanizmu. 2. ročník Bienále umenia, dizajnu a architektúry vo Viedni / Zdeno Kolesár
Múzeá by mali experimentovať pre potreby budúcnosti. Rozhovor s Christophom Thunom-Hohensteinom / Klára Prešnajderová
Dni architektúry a dizajnu. Bratislava Design Week / Andrej Jaroš
Aj Wej-wejova vlna. Pozícia keramiky v súčasnej svetovej tvorbe / Petra Polláková
Rona – sklo v čase / Adriena Pekárová
Ernest Fooks a iná moderna / Adam Štěch
Nomádsky dizajn a luxus / Silvia Bárdová
Logika v dizajne / Miroslav Chovan
Vizionár s úctou k tradícii. Monografia o Václavovi Ciglerovi / Jana Oravcová
Písma čísla / Redakcia, Andrej Barčák, Andrej Čanecký, David Chmela, Jitka Janečková

Viac o dizajnéroch v publikácii