Dni architektúry a dizajnu

Na prelome mája a júna potešil a inšpiroval všetkých nadšencov kvalitnej architektúry, dizajnu a umenia známy festival Dni architektúry a dizajnu (DAAD), aj vďaka neopadávajúcemu nadšeniu kreatívnej dvojice architektov Táne Kollárovej a Štefana Polakoviča. Ústrednou témou ročníka bola Retrospektíva, v súvislostiach so zmenami, ktoré sprevádzajú odbory dizajn, architektúra a móda a v intenciách aktuálneho trendu návratov k štýlom minulých rokov.

Slávnostné otvorenie DAAD / architekt Martin Rajniš, Praha.
Prvá liga. Krajinný architekt Mehron Kirk, Londýn.
EGO. Prvé dámy slovenskej architektúry.
Prvá liga. Architekt Arno Brandlhuber, Berlín

Ôsmy ročník festivalu DAAD bol výnimočný svojím obsadením, ako aj profesionálnou organizáciou. Zásluhou pozvaných svetových a domácich tvorcov priniesol prehľad najnovšej odborovej tvorby – pre všetkých fanúšikov súčasnej architektúry, dizajnu, ale aj umenia. Už tradične sa konal v priestoroch Primaciálneho paláca v centre Starého Mesta, ako aj na Fakulte architektúry STU a na ďalších miestach v centre mesta. Bratislava sa pri tejto príležitosti znovu stala dočasným kreatívnym centrom diania v oblasti architektúry a dizajnu.

Hlavné podujatia festivalu boli rozdelené do siedmich okruhov: Ego, Prvá liga, Superdesignstudio, Opendesignstudio, Parter Gallery, Archfilm a Development. Samozrejme, že nechýbali ani početné sprievodné podujatia, ktoré pútavou formou obohatili hlavný program. Boli to rôzne workshopy, výstavy architektov a dizajnérov, prehliadky a predaj tvorby mladých dizajnérov, personifikácie verejného priestoru, módne prehliadky, tvorivé dielne pre deti, prezentácie mladej hudobnej slovenskej scény, tvorby študentov architektúry a dizajnu…

Slávnostné otvorenie festivalu prebehlo 30. mája na nádvorí Primaciálneho paláca. Tu sa v rámci formátu Prvej ligy predstavil súčasný vynikajúci český architekt Martin Rajniš – ako urbanista, pedagóg a zanietený milovník prírody slobody. S jeho menom sa posledné dve desaťročia spájajú projekty, ktoré prezentujú kritické nazeranie na aktuálne témy, ako je trvalá udržateľnosť, ekológia a spoločenská zodpovednosť architektúry. Východiskom jeho architektonickej tvorby je filozofia tzv. „prirodzenej architektúry.“ Martin Rajniš ako absolvent ČVUT a AVU pracoval v sedemdesiatych rokoch minulého storočia v legendárnom a na tie časy aj mimoriadne progresívnom libereckom ateliéri SIAL. Od stavieb väčších mierok, ako je obchodný dom Máj a Kultúrne a obchodné centrum Nový Smíchov v Prahe postupne prešiel k menším objektom z prírodných materiálov (predovšetkým drevo a kameň). Od roku 2012 pôsobí pod hlavičkou vlastného ateliéru Huť architektúry Martin Rajniš ako „huťmistr“. On a jeho tím pracujú s víziou obrodenia architektúry v zmysle rešpektovania existujúcej zástavby, ako aj krajiny. Nasledujúci deň mal prednášku rovnako kreatívny a inovatívny nemecký architekt Arno Brnadlhuber, ktorého pôsobenie má omnoho širší záber a vymyká sa bežnej definícii tejto profesie. Brandlhuber je v prvom rade mysliteľ – filozof s rozsiahlou kultúrnou praxou, do ktorej okrem architektonickej tvorby a urbanizmu spadá aj záujem o otázky súkromného a kolektívneho vlastníctva, udržateľnú ekonomiku a sociálnu spoluprácu. Vzdelanie získal na Technickej univerzite v Darmstadte a na Univerzite vo Florencii. V roku 1996 v Kolíne nad Rýnom založil architektonické štúdio b&k, o desať rokov sa presťahoval do Berlína a začal tvoriť s novým ateliérom brandlhuber+. Publikuje, prednáša, diskutuje s politikmi, úradníkmi aj verejnosťou, aby poukázal na aktuálne problémy súčasnosti, ktorým čelí mesto 21. storočia, ako aj samotná spoločnosť v súvislosti so stavebnou legislatívou, ekonomickými a sociálnymi krízami. Jeho špecialitou je predovšetkým oživovanie mŕtvych lokalít, ako sú opustené fabriky či stavebné torzá skrachovaných developerských projektov, ktoré mení aj napriek tomu, že ich do veľkej miery ponecháva v pôvodnom stave. Následne sa v rámci sekcie Prvá liga predstavili anglický krajinný architekt Mehron Kirk, dánske štúdio Adept a mnoho ďalších zaujímavých osobností.

Plusmínusarchitects, Bratislava.
Clubovka. Knižná dizajnérka Irma Boom, Amstredam.
Prvá liga. Architekt Mamoyo Kaijima, (BOW – WOW), Tokyo.
Clubovka. Dizajnérka Petra Langerová, New York.

Sekcia OPENSTUDIO predstavila diplomové práve absolventov Fakulty architektúry STU v priestoroch na Námestí slobody. V tých istých priestoroch boli počas celého festivalu DAAD premietané archívne filme z krajín V4 ako súčasť podujatia ARCHFILM. V časti SUPERDESIGNSTUDIO sa nachádzala výstava domácej tvorby, na ktorej predstavili projekty víťazi 9 architektonických súťaží. Pomerne mladá sekcia DEVELOPMENT dostala priestor na prezentáciu v Galérii Archa, kde bolo možné zhliadnuť množstvo najnovších developerských projektov. Výstava sa konala pod záštitou hlavnej architektky Bratislavy Ingrid Konradovej. Počas celého trvania DAAD sa už tradične konala aj výstava fotografií v plenéri Hviezdoslavovho námestia.

V rámci formátu EGO bola usporiadaná výstava s názvom Prvé dámy slovenskej architektúry. Výstava bola venovaná tvorbe šiestich slovenských architektiek, Márii Krukovskej, Štefánii Krumlovej, Milici Marcinkovej, Viere Meckovej, Oľge Ondreičkovej a Lýdii Titlovej, ktoré ako prvé ženy pôsobili na domácej architektonickej scéne. Koncept výstavy reflektoval ich osobnosť a samozrejme aj celoživotné dielo. Tieto architektky a ich práce boli sprostredkované verejnosti na veľkoplošných reprodukciách známej fotografky Olje Triašky Štefanovićovej. Vizuálne zaujímavý materiál bol doplnený historickými faktmi, dobovými fotografiami a výkresovou dokumentáciou, zo snahou priblížiť divákom obdobie, keď tieto ženy slovenskej architektúry boli na vrchole svojich tvorivých síl. V architektonickej profesii sa začal dlhodobý a náročný proces ženskej emancipácie, ktorý zaznamenal svoje prvé úspechy na prelome päťdesiatych a šesťdesiatych rokov minulého storočia. Zvýšená objednávka v oblasti stavebníctva otvorila cestu novým možnostiam na uplatnenie sa v projekcii aj začínajúcim architektkám. Napriek všetkým ťažkostiam a komplikáciám sa niektorým architektkám podarilo presadiť do vedúcich pozícii projekčných skupín, ako aj naprojektovať a zrealizovať mnohé zaujímavé verejné budovy a následne získať za svoje diela aj najvyššie profesionálne štátne ocenenia.

Festival DAAD je veľkým prínosom pre spoločnosť, kultúrnu obec, ako aj profesionálnu či laickú verejnosť. Dokáže hravou a pritom profesionálnou formou propagovať súčasnú architektúru, konfrontovať ju so svetovou a zoznamovať verejnosť s víziami vývoja v architektúre a dizajne a aktívne tak napomáhať k všeobecnému zvyšovaniu kultúrneho povedomia verejnosti v hlavnom meste.