Newsletter

Dielo dizajnu

Karol Guliš, kniha ABC pre zamračených, grafické riešenie: Vlastimil Herold, vydala Smena Bratislava, 1968, Slovenské múzeum dizajnu, foto: Adam Šakový
Karol Guliš, kniha ABC pre zamračených, grafické riešenie: Vlastimil Herold, vydala Smena Bratislava, 1968, Slovenské múzeum dizajnu, foto: Adam Šakový

Karol Guliš: ABC pre zamračených, dizajn Vlastimil Herold

Grafický dizajnér, animátor a ilustrátor Vlastimil Herold (1924-2004) sa narodil v českej rodine žijúcej na Slovensku, štúdium absolvoval v Čechách a svoju profesijnú tvorbu začal v Prahe. Potom sa presťahoval do Bratislavy, kde prežil veľkú časť svojho života. Popri animovaní filmov tvoril spočiatku kreslený humor, postupne aj knižnú grafiku, obalový dizajn, logotypy a značky, plagáty a tiež drobnú grafiku v podobe novoročeniek, ex librisov či voľnej ilustrácie. Grafickú úpravu knihy ABC pre zamračených od Karola Guliša spracoval celistvo. Počnúc prebalom s ilustráciou Adama a Evy, cez razbu postavy „ploštice“, ilustrácie postáv vypĺňajúcich priestor predsádok až po jednotlivé čiernobiele ilustrácie na začiatku každej kapitoly. Štylizované figúry vtipne vystihujú podstatu jednotlivých kapitol – fejtónov publikácie. Ide o kresby nadväzujúce na Heroldove charakteristické ilustrácie, ktoré tvoril na začiatku 60. rokov 20. storočia pre Knižný magazín.

Prejsť na dielo dizajnu

Osobnosti dizajnu

Julo Nagy

Grafický dizajnér Július Nagy študoval v rokoch 1979 – 1983 na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave, odbor propagačné výtvarníctvo a výstavníctvo u profesora Rudolfa Filu. V rokoch 1987–1994 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, na oddelení grafiky (doc. J. Lebiš) a oddelení grafického designu (doc. Z. Salamon, Ľ. Longauer). Od roku 1994 vedie kreatívne a grafické štúdio Calder design community. Pôsobil aj ako vedúci ateliéru na Katedre vizuálnej komunikácie na VŠVU v Bratislave a bol predsedom asociácie ilustrátorov ASIL. Zaoberá sa takmer všetkými disciplínami grafického dizajnu, pracoval pre široké spektrum klientov. Výtvarne vyriešil vyše dvesto knižných titulov, najmä knižné obálky, niekedy knihy aj ilustroval. Venuje sa aj fotografii a voľnému umeniu. Fotografoval v USA, Namíbii, na Islande, v Chile a Bolívii. Mal samostatnú výstavu zo všetkých oblastí svojej tvorby a zúčastnil sa viacerých kolektívnych výstav. Pre Nagya je príznačné, že sa neuzatvára do úzkej špecializácie, má široké výtvarné záujmy. Jeho výtvarný rukopis je výrazný, farebný a nezastrene využíva efekt. Zdroj: Ľubomír Longauer a kol.: Typografia a dizajn písma na Slovensku (Začalo sa to Cyrilom a Metodom), Slovart – VŠVU, Bratislava 2017.

Prejsť na profilPrejsť na profil

Designum

Designum 2/2024

Designum 2/2024

Slovenské centrum dizajnu
Designum 1/2024

Designum 1/2024

Slovenské centrum dizajnu

Designum 4/2023

Slovenské centrum dizajnu
Designum 3/2023 – obálka časopisu

Designum 3/2023

Slovenské centrum dizajnu
Prejsť na archív
Skip to content