Newsletter

Akcie

Model Young Package 2024

online
1. 2. 2024 – 31. 12. 2024

ArtCraft - Kurz tvorby komiksov

Galéria dizajnu Satelit
25. 3. 2024 – 20. 5. 2024

PULSE OSTRAVA 2024

Dolní oblast Vítkovice | DOV
2. 5. 2024 – 3. 5. 2024

Dielo dizajnu

Irena Blühová, Speváčky – predvečerný spev (Jasenov), 1942, želatínová fotografia, Slovenské múzeum dizajnu
Irena Blühová, Speváčky – predvečerný spev (Jasenov), 1942, želatínová fotografia, Slovenské múzeum dizajnu

Speváčky – predvečerný spev (Jasenov), 1942

Irena Blühová (1904-1991) je známa najmä svojím príspevkom k medzinárodnému hnutiu sociálnej fotografie a štúdiom na najznámejšej modernistickej umeleckej škole Bauhaus v Dessau. Po návrate z Weimarskej republiky do Československa v roku 1933 ju jej túžba zlepšovať svoje fotografické zručnosti a nadobudnúť aj skúsenosti s filmom priviedli na bratislavskú Školu umeleckých remesiel. Tu v roku 1937-1938 študovala v ateliéri českého režiséra, etnografa a folkloristu Karola Plicku (1894-1987), známeho predovšetkým idylickými snímkami slovenských vidieckych regiónov, na ktorých dokumentuje ľudové piesne a zvyky.

Prejsť na dielo dizajnu

Osobnosti dizajnu

Jozef Havlík

V Uherskom Hradišti študoval v rokoch 1952 - 1956 na Strednej umeleckopriemyselnej škole (SUPŠ) odbor užitá a dekoratívna maľba v architektúre a propagácii. Tu sa spoznal aj s priemyselným výtvarníkom Zdeňkom Kovářom (1917, Vsetín - 2004, Zlín), ktorý na SUŠP viedol ateliér tvarovania strojov a nástrojov. V roku 1959 Kovář založil a viedol detašovaný ateliér tvarovania strojov VŠUP v Gottwaldove. Havlík nastúpil do Premy Stará Turá hneď po maturite, v roku 1956. Okrem tvarových riešení prístrojov sa v podniku zaoberal aj úžitkovou grafikou a propagáciou. Okrem horských sĺnk navrhoval spolu s R. Vajdákom ožarovače Javorina II a Infraterpap (1973), viactokový mikrobežný dvojrozsahový vodomer VM 3-5 (1975), s R. Vajdákom a R. Šuterom dentálnu súpravu (1977), membránový plynomer G4 (1987), odsávač telesných tekutín a infražiarič. Za mnohé návrhy dostal významné ocenenia. Maroš Schmidt

Prejsť na profilPrejsť na profil

Designum

Designum 1/2024

Designum 1/2024

Slovenské centrum dizajnu

Designum 4/2023

Slovenské centrum dizajnu
Designum 3/2023 – obálka časopisu

Designum 3/2023

Slovenské centrum dizajnu
Designum 2/2023

Designum 2/2023

Slovenské centrum dizajnu
Prejsť na archív