Newsletter

Dielo dizajnu

Karol Guliš, kniha ABC pre zamračených, grafické riešenie: Vlastimil Herold, vydala Smena Bratislava, 1968, Slovenské múzeum dizajnu, foto: Adam Šakový
Karol Guliš, kniha ABC pre zamračených, grafické riešenie: Vlastimil Herold, vydala Smena Bratislava, 1968, Slovenské múzeum dizajnu, foto: Adam Šakový

Karol Guliš: ABC pre zamračených, dizajn Vlastimil Herold

Grafický dizajnér, animátor a ilustrátor Vlastimil Herold (1924-2004) sa narodil v českej rodine žijúcej na Slovensku, štúdium absolvoval v Čechách a svoju profesijnú tvorbu začal v Prahe. Potom sa presťahoval do Bratislavy, kde prežil veľkú časť svojho života. Popri animovaní filmov tvoril spočiatku kreslený humor, postupne aj knižnú grafiku, obalový dizajn, logotypy a značky, plagáty a tiež drobnú grafiku v podobe novoročeniek, ex librisov či voľnej ilustrácie. Grafickú úpravu knihy ABC pre zamračených od Karola Guliša spracoval celistvo. Počnúc prebalom s ilustráciou Adama a Evy, cez razbu postavy „ploštice“, ilustrácie postáv vypĺňajúcich priestor predsádok až po jednotlivé čiernobiele ilustrácie na začiatku každej kapitoly. Štylizované figúry vtipne vystihujú podstatu jednotlivých kapitol – fejtónov publikácie. Ide o kresby nadväzujúce na Heroldove charakteristické ilustrácie, ktoré tvoril na začiatku 60. rokov 20. storočia pre Knižný magazín.

Prejsť na dielo dizajnu

Osobnosti dizajnu

Zdeněk Kovář

Zdeněk Kovář patril k najaktívnejším priemyselným dizajnérom v bývalej ČSSR. Spolupracoval s mnohými podnikmi. Vymenujme iba niektoré z nich, napríklad Tesla Liptovský Hrádok, Kovo Bzenec, , Meopta Přerov či Tatra Kopřivnice. V spolupráci tohto dizajnéra s posledným spomenutým výrobcom sa zrodili dnes už kultové autá - Tatra 603, na ktorom pracovalo viac dizajnérov, ale aj nákladné auto Tatra 137 a 138. Inak sa orientoval najmä na dizajn nástrojov a náradia, pri ktorom kládol dôraz na ergonómiu. Jeho prístup k dizajnu vychádzal z organického, až sochárskeho tvarovania. Sám sa popri dizajne aktívne venoval soche. Je autorom dizajnu mnohých lekárskych nástrojov, zariadení pre ľahký priemysel, gramofónov či telefónov. Nechýbali ocenenia jeho práce, napríklad na Expo 58 v Bruseli získal 4x Grand Prix. Dlhoročne sa venoval aj pedagogickej činnosti, založil napríklad ateliér tvarovania strojov a nástrojov VŠUP v Zlíne. Fotografia: archív.

Prejsť na profilPrejsť na profil

Designum

Designum 2/2024

Designum 2/2024

Slovenské centrum dizajnu
Designum 1/2024

Designum 1/2024

Slovenské centrum dizajnu

Designum 4/2023

Slovenské centrum dizajnu
Designum 3/2023 – obálka časopisu

Designum 3/2023

Slovenské centrum dizajnu
Prejsť na archív
Skip to content