Newsletter

Akcie

Model Young Package 2024

online
1. 2. 2024 – 31. 12. 2024

ArtCraft - Kurz tvorby komiksov

Galéria dizajnu Satelit
25. 3. 2024 – 20. 5. 2024

PULSE OSTRAVA 2024

Dolní oblast Vítkovice | DOV
2. 5. 2024 – 3. 5. 2024

Dielo dizajnu

Irena Blühová, Speváčky – predvečerný spev (Jasenov), 1942, želatínová fotografia, Slovenské múzeum dizajnu
Irena Blühová, Speváčky – predvečerný spev (Jasenov), 1942, želatínová fotografia, Slovenské múzeum dizajnu

Speváčky – predvečerný spev (Jasenov), 1942

Irena Blühová (1904-1991) je známa najmä svojím príspevkom k medzinárodnému hnutiu sociálnej fotografie a štúdiom na najznámejšej modernistickej umeleckej škole Bauhaus v Dessau. Po návrate z Weimarskej republiky do Československa v roku 1933 ju jej túžba zlepšovať svoje fotografické zručnosti a nadobudnúť aj skúsenosti s filmom priviedli na bratislavskú Školu umeleckých remesiel. Tu v roku 1937-1938 študovala v ateliéri českého režiséra, etnografa a folkloristu Karola Plicku (1894-1987), známeho predovšetkým idylickými snímkami slovenských vidieckych regiónov, na ktorých dokumentuje ľudové piesne a zvyky.

Prejsť na dielo dizajnu

Osobnosti dizajnu

Andrej Kováčik

Andrej Kováčik sa narodil v Budapešti, kde sa učil za zinkografa a navštevoval večerné kurzy kreslenia. V rokoch 1908 – 1914 študoval na akadémii výtvarných umení v Budapešti, kde boli jeho profesormi T. Zemplényi, P. Szinyei-Merse a B. Iványi-Grünwald. Počas prvej svetovej vojny narukoval a pôsobil ako frontový maliar v rakúsko-uhorskej armáde. Po vojne sa presťahoval aj s rodinou na Slovensko do Turčianskeho Svätého Martina, kde pôsobil ako výtvarník-ilustrátor Kníhtlačiarskeho účastinárskeho spolku. V roku 1927 presídlil do Bratislavy, kde žil ako výtvarník v slobodnom povolaní až do svojej smrti v roku 1953. Počas slovenského štátu kreslil do oficiálnej ľudáckej tlače a spolupracoval aj s Úradom propagandy. V roku 1945 na základe rozhodnutia preverovacej sekcie Komisie pre reorganizáciu výtvarného života dostal doživotný zákaz pôsobenia vo verejnom kultúrnom živote. Profiloval sa najmä ako časopisecký, neskôr ako knižný grafik. V 20. a 30. rokoch kreslil do humoristických časopisov Kocúr, Jež a Koza, Osa a Kosa a vytvoril aj zatiaľ nezistený počet politických a výstavných plagátov. Vo svojej tvorbe spojenej s typografiou nezaprel secesné školenie, tvary písem často ornamentalizoval. Zdroj: Ľubomír Longauer a kol.: Typografia a dizajn písma na Slovensku (Začalo sa to Cyrilom a Metodom), Slovart – VŠVU, Bratislava 2017. Fotografia: výskum Ľubomíra Longauera do publikácie Modernosť tradície – úžitková grafika po roku 1918 (Slovart, Bratislava, 2011), archív Slovenskej národnej galérie v Bratislave

Prejsť na profilPrejsť na profil

Designum

Designum 1/2024

Designum 1/2024

Slovenské centrum dizajnu

Designum 4/2023

Slovenské centrum dizajnu
Designum 3/2023 – obálka časopisu

Designum 3/2023

Slovenské centrum dizajnu
Designum 2/2023

Designum 2/2023

Slovenské centrum dizajnu
Prejsť na archív