Zdeněk Kovář

Zameranie
priemyselný dizajnér, sochár

Zdeněk Kovář patril k najaktívnejším priemyselným dizajnérom v bývalej ČSSR. Spolupracoval s mnohými podnikmi. Vymenujme iba niektoré z nich, napríklad Tesla Liptovský Hrádok, Kovo Bzenec, , Meopta Přerov či Tatra Kopřivnice. V spolupráci tohto dizajnéra s posledným spomenutým výrobcom sa zrodili dnes už kultové autá – Tatra 603, na ktorom pracovalo viac dizajnérov, ale aj nákladné auto Tatra 137 a 138. Inak sa orientoval najmä na dizajn nástrojov a náradia, pri ktorom kládol dôraz na ergonómiu. Jeho prístup k dizajnu vychádzal z organického, až sochárskeho tvarovania. Sám sa popri dizajne aktívne venoval soche. Je autorom dizajnu mnohých lekárskych nástrojov, zariadení pre ľahký priemysel, gramofónov či telefónov. Nechýbali ocenenia jeho práce, napríklad na Expo 58 v Bruseli získal 4x Grand Prix. Dlhoročne sa venoval aj pedagogickej činnosti, založil napríklad ateliér tvarovania strojov a nástrojov VŠUP v Zlíne.

Fotografia: archív.