Newsletter

Dielo dizajnu

Klára Prešnajderová, Simona Bérešová, Sonia de Puineuf (eds.): ŠUR. Škola umeleckých remesiel v Bratislave 1928 – 1939. Bratislava: Slovenské centrum dizajnu a Slovart 2021, 433 s.
Klára Prešnajderová, Simona Bérešová, Sonia de Puineuf (eds.): ŠUR. Škola umeleckých remesiel v Bratislave 1928 – 1939. Bratislava: Slovenské centrum dizajnu a Slovart 2021, 433 s.

Publikácia ŠUR. Škola umeleckých remesiel v Bratislave 1928 – 1939

Publikácia predstavuje prvú verejnú výtvarnú školu na Slovensku, svojho času nazývanú aj bratislavský Bauhaus. Grafický dizajn knihy vytvorila Mária Rojko. Vo svojom návrhu vychádzala z autentických dokumentov Školy umeleckých remesiel a ich estetiky v štýle novej typografie.

Prejsť na dielo dizajnu

Osobnosti dizajnu

Zdeněk Kovář

Zdeněk Kovář patril k najaktívnejším priemyselným dizajnérom v bývalej ČSSR. Spolupracoval s mnohými podnikmi. Vymenujme iba niektoré z nich, napríklad Tesla Liptovský Hrádok, Kovo Bzenec, , Meopta Přerov či Tatra Kopřivnice. V spolupráci tohto dizajnéra s posledným spomenutým výrobcom sa zrodili dnes už kultové autá - Tatra 603, na ktorom pracovalo viac dizajnérov, ale aj nákladné auto Tatra 137 a 138. Inak sa orientoval najmä na dizajn nástrojov a náradia, pri ktorom kládol dôraz na ergonómiu. Jeho prístup k dizajnu vychádzal z organického, až sochárskeho tvarovania. Sám sa popri dizajne aktívne venoval soche. Je autorom dizajnu mnohých lekárskych nástrojov, zariadení pre ľahký priemysel, gramofónov či telefónov. Nechýbali ocenenia jeho práce, napríklad na Expo 58 v Bruseli získal 4x Grand Prix. Dlhoročne sa venoval aj pedagogickej činnosti, založil napríklad ateliér tvarovania strojov a nástrojov VŠUP v Zlíne. Fotografia: archív.

Prejsť na profilPrejsť na profil

Designum

Designum 3/2023 – obálka časopisu

Designum 3/2023

Slovenské centrum dizajnu
Designum 2/2023

Designum 2/2023

Slovenské centrum dizajnu
Designum 1/2023 obálka

Designum 1/2023

Slovenské centrum dizajnu
Designum 4/2022 obálka

Designum 4/2022

Slovenské centrum dizajnu
Prejsť na archív