Dielo dizajnu

Marián Ferko & David Ďurčák – Hra Quadrax, 1994

Legendárna hra Quadrax, vytvorená Davidom Ďurčákom a Mariánom Ferkom, v roku 1994 odštartovala množstvo úspešných rokov štúdia Cauldron. Toto štúdio bolo až do prerušenia svojich aktivít najstaršou komerčnou firmou v Čechách a na Slovensku, zameranou na vývoj počítačových hier. Má na svojom konte 19 vydaných hier.

Prejsť na dielo dizajnu

Osobnosti dizajnu

Michal Milan Harminc

Narodil sa 7. októbra 1869 v Kulpíne pri Báčskom Petrovci (Srbsko) v rodine tesárskeho majstra. Vyštudoval Nemeckú obchodnú akadémiu v Novom Sade (Srbsko) a ako 17-ročný mladík odišiel do Budapešti. Potrebnú prax získal za pomoci architektov významných mien. Príslušnosť k slovenskej národnosti Harminc neúnavne preukazoval bohatou osvetovou činnosťou, propagoval slovenské ľudové umenie a patril tiež k mecenášom mladých slovenských študentov v metropole Uhorska. Jeho pôsobiskom sa stalo prakticky celé Uhorsko. Na Slovensku sa natrvalo usadil až roku 1916. Architektonickú kanceláriu si otvoril v Liptovskom Mikuláši (1916 – 1918) a potom krátko pôsobil i v Novom Smokovci (1919 – 1922). Od roku 1922 M. M. Harminc žil a tvoril v Bratislave, svoj ateliér mal najskôr na Dlhej ulici (1923 – 1936) a potom v Dome Slovenskej ligy (1936 – 1951). Zomrel 5. augusta 1964 v Bratislave ako 95-ročný, zanechajúc rozsiahle architektonické dielo. Fotografia: Web umenia

Prejsť na profilPrejsť na profil

Designum

Designum 4/2022 obálka

Designum 4/2022

Slovenské centrum dizajnu
Designum 3/2022

Designum 3/2022

Slovenské centrum dizajnu

Designum 2/2022

Slovenské centrum dizajnu
Designum 1/2022

Designum 1/2022

Slovenské centrum dizajnu
Prejsť na archív