Newsletter

Dielo dizajnu

Klára Prešnajderová, Simona Bérešová, Sonia de Puineuf (eds.): ŠUR. Škola umeleckých remesiel v Bratislave 1928 – 1939. Bratislava: Slovenské centrum dizajnu a Slovart 2021, 433 s.
Klára Prešnajderová, Simona Bérešová, Sonia de Puineuf (eds.): ŠUR. Škola umeleckých remesiel v Bratislave 1928 – 1939. Bratislava: Slovenské centrum dizajnu a Slovart 2021, 433 s.

Publikácia ŠUR. Škola umeleckých remesiel v Bratislave 1928 – 1939

Publikácia predstavuje prvú verejnú výtvarnú školu na Slovensku, svojho času nazývanú aj bratislavský Bauhaus. Grafický dizajn knihy vytvorila Mária Rojko. Vo svojom návrhu vychádzala z autentických dokumentov Školy umeleckých remesiel a ich estetiky v štýle novej typografie.

Prejsť na dielo dizajnu

Osobnosti dizajnu

Emil Makovický

Emil Makovický študoval v rokoch 1931 – 1939 na Umeleckopriemyselnej škole v Prahe, potom pôsobil ako učiteľ kreslenia v Liptovskom Sv. Mikuláši a v Kežmarku (1939-1942). Medzi rokmi 1942 a 1952 bol ilustrátorom a knižným grafikom v Matici slovenskej v Martine. Počas tohto obdobia ilustroval a upravoval populárny detský časopis Slniečko. V roku 1957 presídlil do Banskej Bystrice, kde žil až do svojej smrti v roku 1986 ako umelec v slobodnom povolaní. Do roku 1965 ilustroval okolo 30 kníh, navrhoval aj obálky a edičné riešenia a popri tom sa venoval aj maľbe. Získal niekoľko ocenení za ilustráciu a v roku 1968 aj vyznamenanie Za vynikajúcu prácu. Emil Makovický spolupracoval najmä s typografom Dušanom Šulcom, sám však rád na knižné obálky písmo kreslil. V Matici slovenskej mu v roku 1947 vyšlo jeho autorské leporelo ABC, podľa našej mienky jeho vrcholné zabudnuté dielo a jedinečný kus na poli slovenskej typografie. Zdroj: Ľubomír Longauer a kol.: Typografia a dizajn písma na Slovensku (Začalo sa to Cyrilom a Metodom), Slovart – VŠVU, Bratislava 2017.

Prejsť na profilPrejsť na profil

Designum

Designum 4/2023

Slovenské centrum dizajnu
Designum 3/2023 – obálka časopisu

Designum 3/2023

Slovenské centrum dizajnu
Designum 2/2023

Designum 2/2023

Slovenské centrum dizajnu
Designum 1/2023 obálka

Designum 1/2023

Slovenské centrum dizajnu
Prejsť na archív