Newsletter

Dielo dizajnu

Karol Guliš, kniha ABC pre zamračených, grafické riešenie: Vlastimil Herold, vydala Smena Bratislava, 1968, Slovenské múzeum dizajnu, foto: Adam Šakový
Karol Guliš, kniha ABC pre zamračených, grafické riešenie: Vlastimil Herold, vydala Smena Bratislava, 1968, Slovenské múzeum dizajnu, foto: Adam Šakový

Karol Guliš: ABC pre zamračených, dizajn Vlastimil Herold

Grafický dizajnér, animátor a ilustrátor Vlastimil Herold (1924-2004) sa narodil v českej rodine žijúcej na Slovensku, štúdium absolvoval v Čechách a svoju profesijnú tvorbu začal v Prahe. Potom sa presťahoval do Bratislavy, kde prežil veľkú časť svojho života. Popri animovaní filmov tvoril spočiatku kreslený humor, postupne aj knižnú grafiku, obalový dizajn, logotypy a značky, plagáty a tiež drobnú grafiku v podobe novoročeniek, ex librisov či voľnej ilustrácie. Grafickú úpravu knihy ABC pre zamračených od Karola Guliša spracoval celistvo. Počnúc prebalom s ilustráciou Adama a Evy, cez razbu postavy „ploštice“, ilustrácie postáv vypĺňajúcich priestor predsádok až po jednotlivé čiernobiele ilustrácie na začiatku každej kapitoly. Štylizované figúry vtipne vystihujú podstatu jednotlivých kapitol – fejtónov publikácie. Ide o kresby nadväzujúce na Heroldove charakteristické ilustrácie, ktoré tvoril na začiatku 60. rokov 20. storočia pre Knižný magazín.

Prejsť na dielo dizajnu

Osobnosti dizajnu

Jiří Petřivý

V roku 1950 sa presťahoval z Čiech na Slovensko, kde začal pracovať v národnom podniku Tatra nábytok Pravenec, závod Martin. Jeho ďalším profesijným pôsobiskom bol Výskumný a vývojový ústav drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu v Bratislave, kde ako vývojový pracovník zotrval až do roku 1985. Spolu s ďalším českým návrhárom Františkom Jirákom patria k najvýznamnejším tvorcom priemyselne vyrábaného nábytku na Slovensku. Petřivý sa počas svojho pôsobenia v Tatra nábytok Pravenec venoval okrem iného aj detskému nábytku, ktorý prezentoval na Výstave súčasného bývania v Bratislave v roku 1953. Je autorom nábytkového vybavenia tried základných a stredných škôl - žiackych lavíc, stoličiek a učiteľských katedier, ktoré vyrábal Nový domov, n. p. Navrhoval predovšetkým sedací nábytok, ale písal aj recenzie, odborné štúdie a populárno-náučné články. S Rudolfom Čavojským sú spoluautormi publikácií - Ako moderne bývať (1965), Sprav si to v byte sám (1969), Chaty a ich zriaďovanie (1972), Človek a byt (1977), Bývanie (1983). Zuzana Chlebová

Prejsť na profilPrejsť na profil

Designum

Designum 1/2024

Designum 1/2024

Slovenské centrum dizajnu

Designum 4/2023

Slovenské centrum dizajnu
Designum 3/2023 – obálka časopisu

Designum 3/2023

Slovenské centrum dizajnu
Designum 2/2023

Designum 2/2023

Slovenské centrum dizajnu
Prejsť na archív