Newsletter

Dielo dizajnu

Karol Guliš, kniha ABC pre zamračených, grafické riešenie: Vlastimil Herold, vydala Smena Bratislava, 1968, Slovenské múzeum dizajnu, foto: Adam Šakový
Karol Guliš, kniha ABC pre zamračených, grafické riešenie: Vlastimil Herold, vydala Smena Bratislava, 1968, Slovenské múzeum dizajnu, foto: Adam Šakový

Karol Guliš: ABC pre zamračených, dizajn Vlastimil Herold

Grafický dizajnér, animátor a ilustrátor Vlastimil Herold (1924-2004) sa narodil v českej rodine žijúcej na Slovensku, štúdium absolvoval v Čechách a svoju profesijnú tvorbu začal v Prahe. Potom sa presťahoval do Bratislavy, kde prežil veľkú časť svojho života. Popri animovaní filmov tvoril spočiatku kreslený humor, postupne aj knižnú grafiku, obalový dizajn, logotypy a značky, plagáty a tiež drobnú grafiku v podobe novoročeniek, ex librisov či voľnej ilustrácie. Grafickú úpravu knihy ABC pre zamračených od Karola Guliša spracoval celistvo. Počnúc prebalom s ilustráciou Adama a Evy, cez razbu postavy „ploštice“, ilustrácie postáv vypĺňajúcich priestor predsádok až po jednotlivé čiernobiele ilustrácie na začiatku každej kapitoly. Štylizované figúry vtipne vystihujú podstatu jednotlivých kapitol – fejtónov publikácie. Ide o kresby nadväzujúce na Heroldove charakteristické ilustrácie, ktoré tvoril na začiatku 60. rokov 20. storočia pre Knižný magazín.

Prejsť na dielo dizajnu

Osobnosti dizajnu

Dezider Tóth

Známy slovenský konceptuálny umelec, ilustrátor a dizajnér Dezider Tóth študoval v rokoch 1962 – 1966 na Strednej škole umeleckého priemyslu u profesora Rudolfa Filu a v rokoch 1966 – 1972 na Vysokej škole výtvarných umení u profesorov Čemického a Matejku. Do roku 1991 pôsobil v slobodnom povolaní a počas celého obdobia normalizácie bol aktívnym účastníkom alternatívnej výtvarnej scény (v roku 1977 sa o neho začala zaujímať ŠTB a znepríjemňovala mu život). Od roku 1991 učí na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Dňa 6. mája 1997 vydal čestné prehlásenie, že sa stáva monogramistom a bude signovať svoje diela monogramom T. D.. Monogramista T. D. sa stal jednou z najvýraznejších postáv slovenského konceptuálneho umenia. V roku 2002 sa stal sa profesorom a v roku 2010 mu bola udelená cena Dominika Tatarku za jeho monografiu. Neoddeliteľnú súčasť jeho voľnej tvorby tvorí práca s písmom. Okrem nej sa venoval úžitkovej grafike, ilustroval a upravil vyše sedemdesiat kníh a omaľovánok pre deti. Navrhol plagáty, ilustroval divadelné bulletiny, pozvánky a inú drobnú grafiku. Svoju prácu vystavoval na desiatkach samostatných a na veľkom množstve kolektívnych výstav. Za typografiu získal aj ocenenia v súťaži najkrajšia kniha roka. Dezider Tóth a.k.a. Monogramista T. D. je jedným z najdôležitejších slovenských typografov prelomu tisícročí. Zdroj: Ľubomír Longauer a kol.: Typografia a dizajn písma na Slovensku (Začalo sa to Cyrilom a Metodom), Slovart – VŠVU, Bratislava 2017. Fotografia: Digitálna Bibiana

Prejsť na profilPrejsť na profil

Designum

Designum 2/2024

Designum 2/2024

Slovenské centrum dizajnu
Designum 1/2024

Designum 1/2024

Slovenské centrum dizajnu

Designum 4/2023

Slovenské centrum dizajnu
Designum 3/2023 – obálka časopisu

Designum 3/2023

Slovenské centrum dizajnu
Prejsť na archív
Skip to content