Newsletter

Dielo dizajnu

Klára Prešnajderová, Simona Bérešová, Sonia de Puineuf (eds.): ŠUR. Škola umeleckých remesiel v Bratislave 1928 – 1939. Bratislava: Slovenské centrum dizajnu a Slovart 2021, 433 s.
Klára Prešnajderová, Simona Bérešová, Sonia de Puineuf (eds.): ŠUR. Škola umeleckých remesiel v Bratislave 1928 – 1939. Bratislava: Slovenské centrum dizajnu a Slovart 2021, 433 s.

Publikácia ŠUR. Škola umeleckých remesiel v Bratislave 1928 – 1939

Publikácia predstavuje prvú verejnú výtvarnú školu na Slovensku, svojho času nazývanú aj bratislavský Bauhaus. Grafický dizajn knihy vytvorila Mária Rojko. Vo svojom návrhu vychádzala z autentických dokumentov Školy umeleckých remesiel a ich estetiky v štýle novej typografie.

Prejsť na dielo dizajnu

Osobnosti dizajnu

Ján Čalovka

Základom dizajnérskej práce Jána Čalovku bolo, že dokonale poznal vlastnosti materiálu s ktorým pracoval, technológiu výroby, dokonca aj procesy prevádzok. Svojim rozsahom a charakterom práce patril aj patrí k elite slovenských dizajnérov. Začiatkom 50. rokov bol Ján Čalovka učňom - pasiarom v Sandriku (1951-1952), odkiaľ ho poslali ako talentovaného žiaka do Bratislavy na Strednú školu umeleckého priemyslu (SŠUP Bratislava, 1952 – 1956 - od. Aranžérstva, prof. J.Chovan, V. Vilhan F.Moravčík). Po maturite sa vrátil do podniku už ako návrhár na úsek vývoja (1956 - 1966). Kultúra stolovania sa stala na dlhé obdobie jeho tvorivých aktivít jednou z hlavných dizajnérských tém.

Prejsť na profilPrejsť na profil

Designum

Designum 3/2023 – obálka časopisu

Designum 3/2023

Slovenské centrum dizajnu
Designum 2/2023

Designum 2/2023

Slovenské centrum dizajnu
Designum 1/2023 obálka

Designum 1/2023

Slovenské centrum dizajnu
Designum 4/2022 obálka

Designum 4/2022

Slovenské centrum dizajnu
Prejsť na archív