Newsletter

Akcie

Model Young Package 2024

online
1. 2. 2024 – 31. 12. 2024

MOUVO konferencia 2024

Technologické centrum Mikulandská UMPRUM
1. 3. 2024 – 2. 3. 2024

Týždeň slovenských knižníc v SCD

Knižnica SCD / Galéria dizajnu Satelit / Slovenské múzeum dizajnu
4. 3. 2024 – 10. 3. 2024

BOOK SWAP v SCD / Týždeň slovenských knižníc

Galéria dizajnu Satelit
7. 3. 2024 – 7. 3. 2024

Dielo dizajnu

Klára Prešnajderová, Simona Bérešová, Sonia de Puineuf (eds.): ŠUR. Škola umeleckých remesiel v Bratislave 1928 – 1939. Bratislava: Slovenské centrum dizajnu a Slovart 2021, 433 s.
Klára Prešnajderová, Simona Bérešová, Sonia de Puineuf (eds.): ŠUR. Škola umeleckých remesiel v Bratislave 1928 – 1939. Bratislava: Slovenské centrum dizajnu a Slovart 2021, 433 s.

Publikácia ŠUR. Škola umeleckých remesiel v Bratislave 1928 – 1939

Publikácia predstavuje prvú verejnú výtvarnú školu na Slovensku, svojho času nazývanú aj bratislavský Bauhaus. Grafický dizajn knihy vytvorila Mária Rojko. Vo svojom návrhu vychádzala z autentických dokumentov Školy umeleckých remesiel a ich estetiky v štýle novej typografie.

Prejsť na dielo dizajnu

Osobnosti dizajnu

Michal Milan Harminc

Narodil sa 7. októbra 1869 v Kulpíne pri Báčskom Petrovci (Srbsko) v rodine tesárskeho majstra. Vyštudoval Nemeckú obchodnú akadémiu v Novom Sade (Srbsko) a ako 17-ročný mladík odišiel do Budapešti. Potrebnú prax získal za pomoci architektov významných mien. Príslušnosť k slovenskej národnosti Harminc neúnavne preukazoval bohatou osvetovou činnosťou, propagoval slovenské ľudové umenie a patril tiež k mecenášom mladých slovenských študentov v metropole Uhorska. Jeho pôsobiskom sa stalo prakticky celé Uhorsko. Na Slovensku sa natrvalo usadil až roku 1916. Architektonickú kanceláriu si otvoril v Liptovskom Mikuláši (1916 – 1918) a potom krátko pôsobil i v Novom Smokovci (1919 – 1922). Od roku 1922 M. M. Harminc žil a tvoril v Bratislave, svoj ateliér mal najskôr na Dlhej ulici (1923 – 1936) a potom v Dome Slovenskej ligy (1936 – 1951). Zomrel 5. augusta 1964 v Bratislave ako 95-ročný, zanechajúc rozsiahle architektonické dielo. Fotografia: Web umenia

Prejsť na profilPrejsť na profil

Designum

Designum 4/2023

Slovenské centrum dizajnu
Designum 3/2023 – obálka časopisu

Designum 3/2023

Slovenské centrum dizajnu
Designum 2/2023

Designum 2/2023

Slovenské centrum dizajnu
Designum 1/2023 obálka

Designum 1/2023

Slovenské centrum dizajnu
Prejsť na archív