Dielo dizajnu

Publikácia ŠUR. Škola umeleckých remesiel v Bratislave 1928 – 1939

Publikácia predstavuje prvú verejnú výtvarnú školu na Slovensku, svojho času nazývanú aj bratislavský Bauhaus. Grafický dizajn knihy vytvorila Mária Rojko. Vo svojom návrhu vychádzala z autentických dokumentov Školy umeleckých remesiel a ich estetiky v štýle novej typografie. Pri zalomení textu dbala na dobrú čitateľnosť a orientáciu v texte s dôrazom na bielu plochu papiera, silný obrazový materiál a jednoduché grafické prvky. Pre publikáciu zvolila „kultové“ bezpätkové písmo Futura, ktoré bolo určujúce pre modernú typografiu. Tieto výrazné princípy novej typografie pritom použila s citom, takže čitateľovi neprekážajú a zároveň mu približujú atmosféru obdobia, v ktorom škola pôsobila.

Prejsť na dielo dizajnu

Osobnosti dizajnu

Michal Milan Harminc

Narodil sa 7. októbra 1869 v Kulpíne pri Báčskom Petrovci (Srbsko) v rodine tesárskeho majstra. Vyštudoval Nemeckú obchodnú akadémiu v Novom Sade (Srbsko) a ako 17-ročný mladík odišiel do Budapešti. Potrebnú prax získal za pomoci architektov významných mien. Príslušnosť k slovenskej národnosti Harminc neúnavne preukazoval bohatou osvetovou činnosťou, propagoval slovenské ľudové umenie a patril tiež k mecenášom mladých slovenských študentov v metropole Uhorska. Jeho pôsobiskom sa stalo prakticky celé Uhorsko. Na Slovensku sa natrvalo usadil až roku 1916. Architektonickú kanceláriu si otvoril v Liptovskom Mikuláši (1916 – 1918) a potom krátko pôsobil i v Novom Smokovci (1919 – 1922). Od roku 1922 M. M. Harminc žil a tvoril v Bratislave, svoj ateliér mal najskôr na Dlhej ulici (1923 – 1936) a potom v Dome Slovenskej ligy (1936 – 1951). Zomrel 5. augusta 1964 v Bratislave ako 95-ročný, zanechajúc rozsiahle architektonické dielo. Fotografia: Web umenia

Prejsť na profilPrejsť na profil

Designum

Designum 1/2022

Designum 1/2022

Slovenské centrum dizajnu
3,40
Designum 4/2021

Designum 4/2021

Slovenské centrum dizajnu
3,40
Designum 3/2021

Designum 3/2021

Slovenské centrum dizajnu
3,40
designum 2/2021 obalka

Designum 2/2021

Slovenské centrum dizajnu
3,40
Prejsť na archív