Dialógy.sk – Malé a vačšie témy slovenského dizajnu – Putovná výstava

Výstava
30. mája 2016 – 26. októbra 2016

Dialógy SK – Malé a väčšie témy slovenského dizajnu bola putovnou výstavou slovenského produktového dizajnu, vytvoreného väčšinou mladými dizajnérmi, ktorí zaujali niečím špecifickým doma aj v zahraničí. Skúsené kurátorky Katarína Hubová a Adriena Pekárová odkazujú na schopnosť dizajnu tlmočiť správy – nielen o myšlienkach tvorcov, o ich východiskách a cieľoch, ale aj o širšom kontexte, v ktorom vznikajú – o prostredí, spoločnosti, histórii krajiny, lebo to všetko preniká do hlbších vrstiev mysle, motivuje a formuje. Dizajn je špecifické médium súčasnosti, ktoré je ľuďom blízke a ktorému rozumejú. Objekty vytvorili väčšinou mladí dizajnéri za niekoľko posledných rokov a zaujali niečím špecifickým doma aj v zahraničí. 22 dizajnérov a 2 dizajnové štúdiá prezentujú širokú škálu produktov či objektov, ktoré svojským spôsobom – nápadne či skromnejšie priťahujú pozornosť, rozprávajú príbehy, slúžia i tešia. Návštevníkov pútal aj interaktívny systém prezentácie diel, ktorého autorom sú dizajnéri Matúš Lelovský a Peter Liška. Výstava bola prezentovaná na miestach: designtransfer, Univerzita umení v Berlíne (1. 6. – 15. 6. 2016); CentroCentro, Madrid (30. 6. – 28. 7. 2016); Slovenská ambasáda v Londýne (6. 9. – 21. 9. 2016); Slovenský inštitút vo Viedni (3. 10. – 17.10. 2016); Slovenský inštitút vo Varšave (25. 10 – 10. 11. 2016).

Kurátor: Adriena Pekárová, Katarína Hubová

Na stiahnutie

Skip to content