Dialógy SK – Small and Larger Topics in Slovak Design

Vydavateľstvo
Slovenské centrum dizajnu, 2016

Výstava v Berlíne sa konala v rámci predsedníctva EU

Viac o dizajnéroch v publikácii