Patrik Illo

Patrik Illo
Vlasta Žáková
Zuzana L. Majlingová
Vydavateľstvo
Stredoslovenská galéria, [2011]

Katalóg bol vydaný k samostatnej výstave Patrika Illa, realizovanej v Stredoslovenskej galérii v Bethlenovom dome od 7.12.2011 do 19.2.2012

Viac o dizajnéroch v publikácii