Umenie skla – sklárske umenie na Slovensku 1990-1999 – Glass Art in Slovakia 1990-1999 – L´Art du Verre en Slovaquie 1990-1999

Frans Jeursen
Vydavateľstvo
FOART s.r.o., 2017
Viac o dizajnéroch v publikácii
Miloš Balgavý
Magda Burmeková
Bohumil Eliáš
Juraj Gavula
Michal Gavula
Pavol Hlôška
Andrej Jakab
Macho, Palo
Daniela Marthová-Tomečková
Marta Mlíchová
Ján Mýtny
Juraj Opršal
Viktor Oravec
Štěpán Pala
Zora Palová
Juraj Steinhübel
Peter Šipoš
Jozef Vachálek
Petr Vlček
Ján Zoričák
Ivan Žákovič