Výstava Patrik Illo – Vy(za)mazávanie

Výstava
27. mája 2021 – 1. augusta 2021
Výstava Patrika Illa Vy(za)mazávanie – kolekcia váz – objektov patrí do  kategórie autorovej voľnej tvorby s odkazom na jeho dlhoročné dizajnérske pôsobenie a kooperáciu s významnými sklárňami na Slovensku a v zahraničí.

Je venovaná príbehu kolekcií váz – objektov, ktoré sú rozdelené do štyroch samostatných blokov: Prvá zo všetkých váz (Sklo a pred sklom) – je  kolekciou objektov (váz), ktoré sú zobrazené v stave vzniku…, blok Vedľajšia váza autor vytvoril v intenciách zámeny funkcie predmetu a jeho dekorácie, inštalácia Vymazávanie vznikla klasickou technológiou tvarovania vázy v drevenej podobe, pričom sa opakovaným tvarovaním a vypaľovaním formy menila štruktúra a tvar vázy, čo vyústilo do anti-dizajnérskeho objektu a časť Návrat márnotratnej vázy je inšpirovaný známym biblickým príbehom.

Patrik Illo spolupracoval a spolupracuje s významnými sklárňami na Slovensku, v Čechách a Poľsku (Moser, Crystalex, Lasvi, Krosno S.A…), od roku 2008 je hlavný externý dizajnér slovenskej sklárne Rona a.s. Jeho umelecké a dizajnérske diela sú zastúpené vo významných galériách a súkromných zbierkach v Európe a USA. Vystavoval na viac ako 40 samostatných a viac ako 150 skupinových výstavách v Európe, Ázii a USA. Popri výstavnej činnosti sa venuje aj kurátorstvu a organizovaniu medzinárodných sklárskych sympózií. Od roku 2010 je vedúcim Ateliéru Sklo na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Za svoju tvorbu Patrik Illo získal viaceré ocenenia.

Kurátor: Eva Ľuptáková

Oravská galéria - Župný dom

Hviezdoslavovo námestie 11, 026 01, Dolný Kubín

Otváracie hodiny

Utorok - nedeľa 10:00-17:00

Osobnosti dizajnu na výstave

Ďalšie osobnosti dizajnu
Skip to content